Gjilani të premtën nis kampanjën “Green & Clean” – Agjenda e aktiviteteve

Gjilan – Fillimi i kampanjës: Kampanja “Green & Clean” fillon me konference për shtyp ku do të behet hapja e saj, pastaj do të vazhdoj me aktivitetet e parapara në agjende për këtë ditë.

Aktivitetet
Pastrimi i (Rrugëve, Lagjeve, Fshatrave)
Pastrimi i institucioneve (Komunale, Arsimore. Shëndetësore)
Pastrimi i shtretërve te lumenjve
Eliminimi i deponive ilegale
Mbjellja e drunjve dekorative ne disa zona te qytetit
Mbjellja e luleve ne disa zona te qytetit
Vendosja e kontiniereve te mbeturinave
Pastrimi i Pendës se Livocit dhe Perlepnices
Dita botërore e biciklisteve (Lëvizim pa vetura)
Hiking
Ligjërata ne shkollat fillore ( Te ruajmë ambientin )
Me rendësi: Numri i aktiviteteve mund te ndryshoj gjate kohës se kampanjës. Data e aktivitetit ndryshon vetem ne raste te kushteve te vështira klimatike.
Implementimi
22 Prill 2022 – E premte
Fillimi i kampanjes: Kampanja “Green & Clean” fillon me konference për shtyp ku do te behet hapja e saj, pastaj do te vazhdoj me aktivitete e parapara ne agjende për këtë dite.
Orari i aktiviteteve
09:00 Konferenca për shtyp
09:00 Ligjërate (Ora e pare mësimore)
09:30 Pastrimi i Parkut te qytetit
09:30 Pastrimi i hapësirave te Institucioneve Komunale te Gjilanit
13:00 Mbjellja e drunjve
20:00 Larja e Rrugëve

24 Prill 2022 – E diel
09:00 Lëvizim se bashku pa makina
( Biciklistet & Personat me nevoja te veçanta )
26 Prill 2022 – E marte
09:00 Pastrimi i Sheshit te Qytetit
10:00 Pastrimi i QKMF-se
13:00 Pastrimi i fshatit Velekince
16:00 Pastrimi ne shkollat fillore (Musa Zajmi dhe Mulla Idriz Gjilani)
28 Prill 2022 – E enjte
10:00 Pastrimi i zonës Dardania
13:00 Pastrimi i fshatit Miresh
14:00 Pastrimi ne shkollat fillore (Selami Hallaqi dhe Nazim Hikmet)
16:00 Pastrimi i Kampusit te Shkollave te Mesme
29 Prill 2022 – E premte
10:00 Pastrimi i zonës Dheu i Bardhe dhe Banja
13:00 Pastrimi i fshatit Bresalc
15:00 Mbjellja e luleve neper rreth-rrotullimet e qytetit
16:00 Pastrimi ne shkollat fillore (Rexhep Elmazi dhe Ibrahim Uruqi )
20:00 Larja e rrugëve
04 Maj 2022 – E mërkurë
10:00 Vendosja e kontiereve te mbeturinave
13:00 Pastrimi i Zonës ( Kamnik dhe Bojanina )
14:00 Pastrimi i shkollës fillore (Thimi Mitko)
15:00 Mbjellja e drunjeve dekorativ Ne vetëm një zone
18:00 Te pikturojmë natyrën ( DKRS-se dhe Shkolla e Artit )
08 Maj 2022 – E diel
08:00 Hiking (Klubi Alpin Gjilani)
10:00 Elimini i deponis ilegale Perlepnice
11:00 Pastrimi i fshatit Perlepnice
13:00 Pastrimi i shkollës fillore ( Skenderbeu )
15:00 Pastrimi i Pendës se Perlepnices
10 Maj 2022 – E marte
10:00 Pastrimi i Pendes se Livocit te Epërm
12:00 Pastrimi i shkollës fillore ( Vatra e Diturise )
13:00 Pastrimi i fshatit te Livocit te Epërm
15:00 Eliminimi i Deponis Ilegale te Livocit te Epërm
13 Maj 2022 – E premte
10:00 Pastrimi i Varrezave te Qytetit
13:00 Eliminimi i deponise ilegale lagjja e 8-te
15:00 Pastrimi i QMF-ve ne fshatra
20:00 Larja e rrugëve
16 Maj 2022 – E hënë
08:00 Pastrimi, rregullimi i ndricimit dhe mbjellja e drunjeve (Varrezat e Dëshmoreve)
10:00 Pastrimi i QMF-ve te qytetit
13:00 Pastrimi i zonës Rruga e Prishtines
15:00 Pastrimi i shkolles fillore (Sadullah Brestovci)
19 Maj 2022 – E enjte
08:00 Pastrimi i Varrezave te Deshmoreve
10:00 Pastrimi i fshatit Zheger
13:00 Eliminimi i deponis ilegale ne Zheger
15:00 Pastrimi i shkolles fillore (Agim Ramadani)
24 Maj 2022 – E marte
08:00 Pastrimi i Varrezave te Deshmoreve
10:00 Rregullimi i ndricimit dhe mbjellja e drunjeve (Varrezat e Deshmoreve)
13:00 Pastrimi i zones Rruga e Prishtines
15:00 Pastrimi i shkolles fillore (Sadullah Brestovci)
27 Maj 2022 – E premte
10:00 Elimini i deponis ilegale Zabel (Te pishat)
13:00 Pastrimi i zones Arberia, Rosaleta dhe Zabeli
15:00 Pastrimi i shkolles fillore (Abaz Ajeti)
20:00 Larja e rrugeve
29 Maj 2022 – E diel
08:00 Pastrimi i Kalase se Pogragjes
10:00 Pastrimi i Fshatit te Pogragjes
13:00 Pastrimi i shtratit te Lumit
15:00 Pastrimi i shkolles fillore (Liria)
31 Maj 2022 – E marte
08:00 Pastrimi i shtratit te lumit Uglar
10:00 Pastrimi i fshatit Uglar
15:00 Pastrimi i shkolles fillore (Sadullah Brestovci)
02 Qershor 2022 – E enjte
08:00 Pastrimi i Fshatit Malisheve
10:00 Pastrimi i Shkolles Fillore (Abdullah Tahiri)
13:00 Pastrimi i shtratit te lumit ne Malisheve
05 Qershor 2022 – E diel
08:00 Hiking (Klubi Alpin Gjilani)
15:00 Mbjellja e drunjeve dekorativ
18:00 Mbyllja e Fushates ( Konference per media )

Shpërndaje.
© RAJONIPRESS