Uji Dea

Raporti i zyrës për Preshevë Medvegjë dhe Bujanovc me të pa vërteta

/ 1 minutë lexim
RCCOLA

Gjilan – Në disa pika të cilat i kemi lexuar të inkorporuar në raportin vjetorë të punës së kryetarit të Gjilanit z.Hyseni aty pamë se është shkruar : Më 26 korrik 2023, kemi organizuar dhe themeluar Këshillin organizativ për takimet e vendlindjes “Zarbica 2023” duke dhënë një kontribut të madh në organizimin dhe mbarëvajtjen e këtij evenimenti ku morën pjesë një numër i madh i banorëve.

Kjo nuk qëndron fare pasi që organizimin e gjithë kësaj e ka bërë populli si një trashëgimi e nisur që nga organizatorja e parë e këtyre takimeve të vendlindjes që ka qenë shoqata Vatra e cila në vitin 2005 e ka filluar këtë aktivitet po thuaj 20 vite më parë nën organizmin ideimin e Njazi Kadriut me bashkëpunëtorë dhe ky aktivitet vetëm se vazhdon dhe organizohet nga këshilli organizativ pa ndërprerë që nga ajo kohë.

Në këtë rast Zyra për Luginë nuk ka pas fare rol në organizimin dhe themelimin e këshillit, por vetëm kanë marrë pjesë si pjesëmarrës si të gjitha organizatat ,partitë e individët.

Eco Higjiena

E.Shabani

LQV