UBT

Në gati çdo profesion në Kosovë, burrat paguhen më shumë sesa gratë – kaq janë pagat

/ 2 minuta lexim
Fundamenti

Shumica e sektorëve në tregun e punës në Kosovë janë të dominuar nga burrat. Por, edhe në sektorët që punësojnë më shumë gra – si arsimi apo shëndetësia – burrat gëzojnë pagë mesatare më të lartë.

I vetmi sektor ku gratë paguhen më shumë, është ai i transportit dhe magazinimit.

Radio Evropa e Lirë ka publikuar një infografikë që tregon se sa paguhen mesatarosht gratë e burrat në secilin sektor.

Bazuar në këtë infografikë, në ndërtimtari burrat paguhen 565 euro e gratë 486 euro, në tregtinë me shumicë e pakicë burrat paguhen 590 euro e gratë 447, në arsim burrat paguhen 698 euro e gratë 485.

Pagesa dallon edhe në sektorin e shëndetësisë dhe punës sociale, ku burrat paguhen 1 mijë e 48 euro, derisa gratë 457 euro.

Mobi Casa

Tek artet, argëtimi dhe rekreacioni burrat paguhen 569 euro, e gratë 444 euro, tek shërbimi burrat 752 euro e gratë 607 euro. Njëjtë është edhe në bujqësi, pylltari dhe peshkim, ku burrat paguhen 437 euro, e gratë 334 euro.

Dallim bën sektori i transportit dhe magazinimin, ku gratë paguhen më shumë. Në këtë sektor gratë paguhen 499 euro, e burrat 483 euro.

Burrat paguhen më shumë se gratë edhe në sektorin e akomodimit dhe shërbimit ushqimor, atë të informimit dhe komunikimit, aktivitetet financiare dhe të sigurimit, aktivitetet e patundshmërisë, aktivitetet profesionale dhe shkencore, shërbimet administrative dhe mbështetëse, administrim publik dhe mbrojtje, industry nxjerrëse, industry përpunuese, furnizim me rrymë e gaz, furnizim me ujë e kanalizim si dhe në organizatat ndërkombëtare.

Këto të dhëna janë të muajit mars 2024 dhe janë marrë nga Administrata Tatimore e Kosovës.