Mobi Casa

UBT nderoi profesorin Philip Kotler

/ 2 minuta lexim
ARKATANA

Profesorin Philip Kotlerin për kontributin e jashtëzakonshëm që ka dhënë në zhvillimin e shkencës në fushën e marketingut dhe të ekonomisë në nivel botërorë, Prof. Dr. Edmond Hajrizi dhe Këshilli Akademik i UBT-së, si shenjë respekti e nderuan me Çmimin më të lartë që parasheh Stauti i Universitetit UBT, “Leadership Excellence Award”.

Përveç çmimit të cekur më lartë, përpos shumë kompanive të mëdha, Universiteti UBT e sponsoroi qëndrimin e Prof. Kotllerit në Kosovë, ku para shumë të pranishmëve gjatë një seminari një ditorë ligjëroi me temën “Marketingu i bazuar në vlera “.

Vlen të citohet se profesor Kotleri ka botuar një numër të madh të teksteve shkencore universitare nga fusha e marketingut, dhe shumica nga këto tekste gjenden dhe shfrytëzohen gjatë studimeve në UBT si në nivelin Bachelor dhe atë Master.

UBT

Profesorët e njohur nga SHBA, BE por edhe ata vendorë të cilët ligjërojnë në UBT në shumicën e rasteve përdorin pandalshëm librat e Kotlerit.

Pasi për studentët e stafin akademik vendorë dhe ndërkombëtar të UBT –së, figura dhe krijimtaria e profesor Kotlerit është e njohur, edhe prania e tyre nuk mungoi gjatë zhvillimeve të seminarit me temën “Marketingu i bazuar në vlera” . (rajonipress)