Hidromorava

Portret: Nijazi Halili, udhërrëfyes shumëdimensional në në arsim dhe shkencë

/ 10 minuta lexim
Mobi Casa

Nga Sami Arifi – Përgatitja e kuadrove profesionale në frymën kombëtare është dhe mbetet krenaria e mësimdhënësve. Kam kënaqësinë që isha mësimdhënës i ish-nxënësit, tashmë me tituj të lartë akademik, i shumë fushave në lëminë e arsimit dhe të shkencës, i Prof. Asoc. Dr.Nijazi Halili u lind në fshatin Tërstenik komuna e Vitisë, më 1964. Shkollën fillor e kreu në vendlindje, të mesmen në Viti, ndërsa studimet themelore në Degën e Edukimit në Universitetin e Prishtinës – Qendra në Gjakovë, ai studiuar në Fakultetin Filologjik – Departamenti i Gjuhë dhe i Letërsisë, në Universitetin e Prishtinës, nga viti 1992-1993.


Studimet pasuniversitare i vijoi në Akademinë Diplomatike Shqiptare në Tiranë, gjatë muajit prill-qershor 2009. Paralelisht me studimet në ADSH, studimet e shkallës së tretë i vazhdoi edhe në Universitetin Ndërkombëtar në Strugë – Drejtimi Shkencave Politike, të cilat i mbaroi me sukses gjatë periudhës kohore 2008/2010 dhe mori titullin shkencor “Magjistër i shkencave politike”.

Studimet e doktoratës i filloi, më 26.03.2012, në Shkencat Politike në Emuni University, në Slloveni, ku dhe ka fituar të drejtën për kandidat ”Doktor në fushën e Shkencave politike”. Gjatë periudhës 2012/2015 vazhdoi studimet me sukses në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ku dhe u gradua “Doktor i shkencave në administrim biznesi”.

Dr. Halili është pjesëmarrës i shumë konferencave shkencore, sesioneve shkencore, simpoziumeve, si brenda, ashtu edhe jashtë vendit. Po ashtu është autor i shumë publikimeve nëpër revista të ndryshme shkencore vendore dhe ndërkombëtare. Është aktiv në fushën e publicistikës në cilësi të analistit politik.

Punës ia ka filluar në shtator të vitit 1989, në Shkollën Fillore të Stubllës së Epërme të Vitisë, kurse në vitin 1995/1997 në Shkollën fillore “Liria” tashmë mban emrin e dëshmorit “Njazi Rexhepi” në Sllatinë të Epërme në paralelen e ndarë në Tërstenik. Nga viti 2012 ishte i angazhuar në institucionet e arsimit të lartë, fillimisht në Kolegjin “Humanistika” në Ferizaj, për periudhën kohore 2012-2015, pastaj nga vitin 2015-2020 në Kolegjin “Ilira” në Prishtinë. Kurse gjatë viteve akademike 2020-2023 ka qenë i angazhuar në Kolegjin “Universum” në Prishtinë.

Në Kolegji “Iliria” përparohet në titullin “Prof. ass. dr.” në fushën e ekonomisë për lëndët Integrimet evropiane (nr. i referencës 770/16, dt.01.04.2016”. Me të njëjtin titull angazhohet për ligjërata edhe në Kolegjin “Universum” (nr.i referencës 473/2, dt.16.09.2020), për lëndët: Hyrje në Shkencat Politike, Integrime Ekonomike dhe Analiza e Politikes së Jashtme.

Mobi Casa

Profesor Nijazi Halili, më 03.02.2020 fiton titullin “Profesor i asociuar) në fushën e ekonomisë për lëndët Integrimet evropiane (nr. i referencës 22/2020), nga Albanian – American Academy of Scienes and Arts – USA (Akademia Shqiptare-Amerikane për Shkencë dhe Arte në New York, SHBA).

Po ashtu është anëtar i Këshillit shkencore “Shkencat ekonomike dhe sociale” në MASHT – Departamentin e Arsimit të Lartë, Prishtinë, (nr. i vendimit 475/01-3, dt. 02.10.2019) për përudhën katërvjeçare. Prof. Halili është i licencuar nga Këshilli Gjyqësor i Kosovës, Interperet-Përkthyes Gjyqësor i Gjuhës Gjermane dhe anasjelltas (Albanian – German Court Translator-Interpreter licensed by The Judicial Council of Kosovo), me nr. e protokolit 046, me 31.10.2023.

Nijazi Halili ka vepra të botuara:

 1. Dështimi i diplomacisë në Ballkan, SB “Star Graf”, Ferizaj, 2018, 282 fq,
 2. Reflektime diplomatike mbi shtetndërtimin e Kosovës, “Lena Grafic”, Prishtinë, 2019, 225 fq,
 3. BALKANS, PENINSULA OF CRISIS,-FAILURE OF DIPLOMATIC MANAGEMENT- Publishing House, “Lena Grafic”, Prishtinë, 2019. 114 fq,
 4. Ekonomia Politike Ndërkombëtare, “Lena Grafic”, Prishtinë, 2020. 200 fq,
 5. WIRTSCHAFT INTERNATIONALE POLITIK, “Lena Grafic”, Prishtinë, 2020, 200 fq,
 6. Konfliktet ndërkombëtare, “Lena Grafic”, Prishtinë, 2020, 146 fq,
 7. Njohuri mbi bashkimin evropian, LenaGraphic, Prishtinë, 2021. 180 fq,
 8. Sfidat globale në shekullin 21, Lena Grafic, Prishtinë, 2022, 261 fq,
 9. Global challenges in the XXI century, “Lena Grafic”, Prishtinë, 2024, 2011 fq,
 10. GLOBALE HERAUSFORDERUNGEN IM XXI. JAHRHUNDERT, “Lena Grafic”, Prishtinë, 2024, 211 fq. (në proces të botimit).

II. Punime profesionale – shkencore

 1. Rexhepi, Aziz; Rexhepi, Besarta; Meha, Arbresha; Halili, Njazi: SMEs an economic outlook Acta Universitatis Danubius. Œconomica 162, 2020 Acta Universitatis Danubius. Œconomica).
 2. Halili, Nijazi; Rexhepi, Aziz; Rexhepi, Besarta; Meha, Arbresha; Economic integration Romanian Journal of Applied Sciences and Technology247, 2020.
 3. Halili, Nijazi; Rexhepi, Aziz; Rexhepi, Besarta; Rexhepi, Rinor; Global challenges in the 21st century Journal of Positive School Psychology 62717 – 7564 6 2022 Journal of Positive School Psychology
 4. Halili, Nijazi; Beqiri Agim; GLOBAL THREATS; Seybold Report Journal 171533-9211, 12 Jan 2022.
 5. Halili, Nijazi; Gjenologjia e Negociatave, Minsitria e Arsimit, Shkences dhe Teknologjisë, MASHT, Prishtinë, Java e Shkencës 2015ISBN 978-9951-16-094-0,
 6. Halili, Nijazi; Kriza e Kosovës në shek.XIX dhe Platformat serbe,ADSH Tiranë52227-8540972013Akademia Diplomatike Shqiptare Tiranë.
 7. Halili, Nijazi; Një vështrim mbi teorinë e integrimit evropian. ISLD Gjilan 2016, Regional Journal of Social Sciences41800-9794175-1822016ISLD Gjilan.
 8. Halili, Nijazi; Kontributi i Papë Klementit të XI në diplomacinë Evropiane, Global Challenge, Tirana-Albania 22227-85401352012Global Challenge, Tirana-Albanaia.
 9. Halili, Nijazi; Menaxhimi i Krizave dhe Konflikteve Ndërkombëtare,ISLD Gjilan, 2014
 10. Halili, Nijazi; Dështimi i diplomacisë në Ballkan, 2018https://www.researchgate.net/publication/364355891_DESHTIMI-I-DIPLOMACISE-NE BALLKAN.
 11. Halili, Nijazi; Roli i diplomacisë shqiptare në zgjidhjen e krizës së Kosovës gjatë 2004, ADSH Tiranë42227-8540402013Akademia Diplomatike Shqiptare Tirane, https://vibdoc.com/lufta-n-marrdhniet.
 12. Halili, Nijazi; Shtetet e dobëta, regjimet në tranzicion dhe sistemet totalitare–kërcënim për sigurinëISLD Gjilan3978-9951-8906-6-387-882015 https://docplayer.net/54215836-Isld-instituti-per-studime-ligjore-dhe …
 13. Halili, Nijazi; Integrimi në BE-Sfidë e Kosovës, 6 ISLD GJILAN, 2018
 14. Halili, Nijazi; Sfidat e Institucioneve Kosovare integrimi i veriut të MitrovicësGlobal Challenge in Tirana, 2012
 15. Halili, Nijazi; Negociatat për menaxhimin e zgjidhjes së krizës, ISLD Gjilan 2015
 16. Halili, Nijazi; Gjeopolitika e Shqipërisë në periudhën e marrëdhënieve me Kinën (1961-78) Global Challenge in Tirana, 2012
 17. Halili, Nijazi; Supernationalism. Theory of integration, Technium Social Sciences Journal, 2021 https://techniumscience.com/index.php/socialsciences/article/view/3416
 18. Halili, Nijazi; Dimensioni i të drejtave të njeriut me të drejtën ndërkombëtareRevista Diskutime, Tetovë 2014
 19. Halili, Nijazi; Kontributi i Klementit XI në Diplomacinë Evropiane, Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë, MASHT, Java e Shkencës,2012, Prishtinë.
 20. Halili, Nijazi; Ndarja e murit të Berlinit, Europen Institucion of Menagment Law and Diplomacy, Skopje 2014
 21. Halili, Nijazi; Menaxhimi Ndërkombëtar i Krizave dhe Konflikteve, Faculty of Philosophy, Tetova, Republic of North Macedonia, 2014
 22. Halili, Nijazi; Regional Journal of Social Sciences Regional Journal of Social Sciences 1800-9794, Gjilan, 2015
 23. Halili Nijazi; Lutfiu Nuredin; Rinori Rexhep; ECONOMIC GROWTH AND POVERTY REDUCTIONSeybold Report,171533-9211, 2022.
 24. Halili, Nijazi; BALKANS, PENINSULA OF CRISIS -FAILURE OF DIPLOMATIC MANAGEMENT; Journalos of Advanced Scientific Research and Innovation – (Germany), Journalos of Advanced Scientific Research and Innovation – (Germany). 2018
 25. Halili, Nijazi; Enlargement of the EU towards the Western Balkans in the light of the Treaty of LisbonEuropean Academic Research (EAR)12Issue 2122019European Academic Research (EAR),
 26. Halili, Nijazi; THE COVID-19 PANDEMIC IS A GLOBAL CHALLENGE OF THE 21ST CENTURYInternational Conference on Social and Healthcare Studies260978-3-16-148410-097-1032023Publishing House: UNI Press, 2023.
 27. Halili, Nijazi; Analiza e Politiës së Jashtme-Rasti i KosovësHarmonizimi i ligjeslacionit të Kosovës dhe të Shqipërisë në kuader të integrimeve europiane, 2023Akademia e Shkencave dhe e Arteve e Kosovës
 28. Halili, Nijazi; Book of Proceedings THE COVID-19 PANDEMIC IS A GLOBAL CHALLENGE OF THE 21ST CENTURYInternational Conference on Social and Healthcare Studies260ISBN 978-9951-531-24-597-1022022Publishing House: UNI Press, 2023.
 29. Halili, Nijazi; Globalization and management of the pandemic Covid-1941st World Conference on Applied Science, Engineering & Technology WCASET-2022 Organized by Institute For Engineering Research and Publication (IFERP) Virtual Conference 24 th – 25 th August 2022 “Technological Developments & Modern Trends in Applied 2092022IFERP Explore
 30. Punim shkencor: Analiza e Politikes së Jashtme-rasti i Kosovës, 2023 AKADEMIA E SHKENCAVE DHE E ARTEVE E KOSOVËS DHE AKADEMIA E SHKENCAVE E SHQIPЁRISЁ,
  HARMONIZIMI I LEGJISLACIONIT TË KOSOVËS DHE TË SHQIPËRISË NË KUADËR TË INTEGRIMEVE EVROPIANE Konferencë e përbashkët shkencore, Prishtinë, 23 qershor 2023
 31. Punim shkencore: AKADEMIA E SHKENCAVE DHE E ARTEVE E KOSOVËS DHE AKADEMIA E SHKENCAVE E SHQIPЁRISЁ ; Konferencën e përbashkët shkencore me titull ” Zhvillimi i konstitucionalizmit shqiptar 1912-2024″. Nijazi Halili, me kumtesë Procesi i integrimit evropian dhe harmonizmi i standardeve konstitucionale, 2.korrik 2024

III. Pjesëmarrje në konferenca shkencore rajonale dhe ndërkombëtare

 1. Kontributi i Klementit XI në diplomacinë evropiane, “Java e Shkencës”, Ministria e Arsimit, e Shkencës dhe e Teknologjisë (MASHT), Prishtinë, 2012.
 2. International Crisis and Conflict Management, Konferenca e Parë Shkencore, ISLD, Gjilan, 20 shtator 2014.
 3. Menaxhimi Ndërkombëtar i Krizave dhe Konflikteve, Konferenca Ndërkombëtare e Fakultetit Filozofik, SICPHF, Universiteti i Tetovë, 2014.
 4. Negociatat Kosovë-Serbi , Konferenca e 4-të Shkencore Ndërkombëtare e SCfSD ’14 “SFIDAT SHKENCORE PËR ZHVILLIM TË QËNDRUESHËM” Strugë, 19-20, shtator 2014.
 5. Dimensioni i të drejtave të njeriut me të drejtën ndërkombëtare, Konferenca e 3-të Ndërkombëtare për Integrimin Evropian në BE-Integrimin e Evropës Juglindore-Sfidat, Tetovë, 05 korrik 2014), Revista Diskutim, Tetovë, 2014
 6. Ndarja e murit të Berlinit, Për pjesëmarrje në 25 vjetorin e rënies së Murit të Berlinit, organizuar nga Instituti Evropian i Menaxhimit, Ligjit dhe Diplomacisë dhe Akademia Diplomatike Shqiptare, 02 Nëntor 2014, – Shkup i MAQEDONISË.
 7. Negociatat për Menaxhimin e Krizave, Konferenca e Dytë Shkencore “Sundimi i së Drejtës dhe Faktori i Sigurisë Publike për Bashkëpunimin Ekonomik Rajonal” , ISLD Gilan, 07 Mars 2015.
 8. Gjenealogjia e Negocimit, KONFERENCA E 8-të SHKENCORE “JAVA E SHKENCËS NË KOSOVË – 2015.
 9. Regjimet e tranzicionit dhe sistemet totalitare – kërcënim për sigurinë , Konferenca e Tretë Shkencore Rajonale (Kosovë, Shqipëri, Maqedoni, Serbi, Mal i Zi): “Arritjet dhe Sfidat e Shteteve të Ballkanit në rrugën drejt integrimeve evropiane” – ISLD Gjilan 2015
 10. Një vështrim në teorinë e integrimit evropian, Konferenca e Pestë Shkencore Rajonale (Kosovë, Shqipëri, Maqedoni, Serbi, Mali i Zi): “Rëndësia e MSA-së dhe liberalizimit të vizave për rajonin dhe perspektiva e integrimit evropian” – ISLD Gjilan më 17.09.2016
 11. Integrimi në BE – Sfida e Kosovës, Konferenca e VII Shkencore Rajonale me temë: “Bashkëpunimi Rajonal Komunal në Funksion të Pushtetit Lokal, ISLD Gjilan 09.06.2018
 12. Konferncë shkencore: Analiza e Politikes së Jashtme-rasti i Kosovës, Konferencë e përbashkët shkencore mes të dy akademiave, Akademia e Shkencave dhe Arteve të Kosovës dhe Akademia e Shkencave e Shqipërisë, tema Harmonizimi i legjislacionit të Kosovës dhe të Shqipërisë në kuadër të Integrimeve evriopiane, Prishtinë, 23 qershor 2023
 13. Konferncë shkencore: AKADEMIA E SHKENCAVE DHE E ARTEVE E KOSOVËS DHE AKADEMIA E SHKENCAVE E SHQIPЁRISЁ ; Konferencën e përbashkët shkencore me titull ” Zhvillimi i konstitucionalizmit shqiptar 1912-2024″.Nijazi Halili, me kumtesë Procesi i integrimit evropian dhe harmonizmi i standardeve konstitucionale, 2.korrik 2024 IV. Recensione tekstesh
 14. Prof.dr.Flori Bruçi, Fjalori enciklopedik i Akademisë Shqiptare-Amerikane, Prishtinë, 2020
 15. Dr.sc.Mustafë Musa&Mr.sc.Kushtrim Musa, Zgjidhja alternative e kontesteve, Gjilan, 2020
 16. Mr.Sami Arifi, Shpalime historike pellazgo-iliro-arbërore-arbërore shqiptare, Prishtinë,2021.
 17. Prof. Jakup Jahiri, Dromca Jete, Lena Grafik, Prishtinë, 2020.
 18. Mr.sc. Ahmet Hasani, Misioni im jetësor, pesë dekada veprimtari të kulturës fizike e sportive, Intergarf, Ferizaj, 2020.
 19. Prof. asoc. dr. Lisen Bashkurti “BALLKANI-Kryqëzime gjeopolitike- Përplasje identitetesh”, Tiranë, 2023
  V. Redaktor i librit
 20. Mr. Brahim Avdyli, Sondazhe për Kosovën dhe kufirin e saj, Lena Grafic, Prishtinë, 2020.
  Jeton në Tërstenik të komunës së Vitisë, me bashkëshorten dhe tre fëmijët e tij.
  Mobil: 044 208 581,
  E-mail: [email protected]