Gjilanasi Ahmet Maloku boton fjalorin e parë terminologjik të viktimologjisë në trojet shqiptare

Gjilan – Fjalori, i titulluar: “Fjalor terminologjik i viktimologjisë”, është një vepër e parë gjithëpërfshirëse në fushën e viktimologjisë në trojet shqiptare. Një hyrje e shkëlqyeshme në temat, nën ombrellën e viktimologjisë, për ata që nuk kanë njohuri në terren, gjithashtu edhe një doracak e përditësues i nivelit më të lartë për ata që kanë njohuri në fushën e viktimologjisë. Ndryshe Ahmet Maloku në Fakultetin e Kriminalistikës, Kriminologjisë dhe Studime të Sigurisë në Universitetin Publik të Sarajevës në Bosnjë dhe Hercegovinë, është promovuar si doktori i parë shkencor në fushën e kriminologjisë në Ballkanin Perëndimor, profesor universitar në Kosovë, por edhe në Universitetin e Travnikut në Bosnjë dhe Hercegovinë, me prejardhje nga Gjilani.

Në Fakultetin e Kriminalistikës, Kriminologjisë dhe Studimeve të Sigurisë në Universitetin Publik të Sarajevës, Ahmet Maloku ka mbrojtur temën e disertacionit të doktoratës me titull “Dezorganizimi social dhe tiparet e kriminalitetit në rajonin e Gjilanit (Kosovë) në periudhën 2010-2014“, përballë komisionit vlerësues në përbërje: Prof. Dr. Muratbegović.

Ahmet Maloku disa vite më parë ka kryer edhe doktoraturën e parë në Fakultetin Juridik në katedrën penale në Universitetin e Travnikut, ku njëherit është edhe profesor në të njëjtin universitet në studimet posdiplomike të magjistraturës dhe studimeve të doktoratës.

Duke parë mungesën e literaturës në fushën e viktimilogjisë Ahmet Maloku me shumë përkushtim e kureshtje profesionale e boton librin të titulluar : “Fjalor terminologjik i viktimilogjisë”.

Në parathënien e librit Maloku ka thënë se shoqëria jonë duket se është gjithnjë më e shqetësuar me zbulimin dhe dënimin e kryesve të veprave penale e më pak me viktimat e dalura nga kriminaliteti. Është një sfidë jashtëzakonisht e madhe për t`i studiuar format e dëmshme dhe shkatërrimtare të kriminalitetit, forma të cilat pas vetes lënë një numër të madh viktimash në sisteme, kultura, shoqëri dhe kohë të ndryshme.

Parathënia e plotë e librit

Pavarësisht rritjes ekonomike në periudhën e pasluftës në Kosovë, kriminaliteti përgjithësisht ka vazhduar të rritet në vitet e fundit (sidomos veprat penale kundër pasurisë, nga të cilat kemi shumë viktima), shpesh në një shkallë alarmante dhe atë duke lënë shumë ndjenja të pasigurta te qytetarët e Kosovës. Shkalla e lartë e kriminalitetit, nivelet e larta të frikës nga kriminaliteti, kanë bërë që të kemi një rritje të madhe të viktimave, jo vetëm në Kosovë, por në mbarë botën. Studiuesit nga e gjithë bota tani janë të përfshirë në një masë të konsiderueshme në studimin e kriminalitetit dhe viktimizimit, gjë që kjo ka çuar në një vitalitet edhe më të madh në këtë fushë.

Ky fjalor sjell një varg termesh a nocionesh në lidhje me viktimën, terma që kanë qenë dhe janë përdorur ndër shekuj në botë. Decenieve të fundit, interesimi për viktimën e krimit është rritur mjaft, por në trojet shqiptare ka pasur pak dhe shihet që ka ende mungesë të botimeve të ndryshme që i kushtohen shkencës së viktimologjisë.

Prandaj shpresojmë, njëkohësisht edhe urojmë që ky fjalor i parë para publikut shqiptar të kontribuojë, gjegjësisht t’u ndihmojë viktimologëve, kriminologëve, sociologëve, gjykatësve, prokurorëve, policëve, gazetarëve, studentëve të shkencave shoqërore dhe natyrore, si dhe gjithë atyre të cilët hulumtojnë viktimën dhe fenomenin viktimë në çdo aspekt.

Ende pa e pasur këtë fjalor në duart tuaja, sigurisht se ju mund të keni ndjenjën e mungesës së informacioneve nga fusha të ndryshme, si nga ajo e viktimologjisë, kriminologjisë, penalogjisë, kriminalistikës, të drejtës penale, psikologjisë, sociologjisë, mjekësisë ligjore, si dhe të shumë shkencave të tjera që e prekin viktimën në mënyrë direkte apo indirekte.

Prandaj, tani ju mund të veproni, sepse ky fjalor tashmë është një libër më shumë në bibliotekën apo tavolinën tuaj. Ky fjalor është për ju.

Fjalori, i titulluar “Fjalor terminologjik i viktimologjisë”, është një vepër e parë gjithëpërfshirëse në fushën e viktimologjisë në trojet shqiptare. Një hyrje e shkëlqyeshme në temat, nën ombrellën e viktimologjisë, për ata që nuk kanë njohuri në terren, gjithashtu edhe një doracak e përditësues i nivelit më të lartë për ata që kanë njohuri në fushën e viktimologjisë.

“Fjalori terminologjik i viktimologjisë”, ofron një sondazh të përparuar të teorive, koncepteve dhe figurave kyçe në këtë fushë. Kombinon këtë gjerësi të mbulimit me autoritetin dhe perspektivën ndërkombëtare duke krijuar një burim referimi për studentët, studiuesit profesionistët dhe lexuesit.

Ky fjalor paraqet nocionet nga hulumtimet e fundit, si dhe termat tradicionalë që pasqyrojnë natyrën shumëdisiplinëshe të fushës në një referencë të vetme, autoritative. Duke ofruar shumë njësi në renditje alfabetike, ky botim siguron një mbulesë sa më të plotë dhe sistematike të nënfushave të viktimilogjisë, duke përfshirë fushat e gjera që lidhen me viktimologjinë, si p.sh. historinë e krimit, historinë e viktimizimit, kriminologjinë, penologjinë, kriminalistikën, të drejtën penale, procedurën penale, sociologjinë, mjekësinë ligjore, psikologjinë, psikologjinë forenzike si dhe fusha të tjera.

Thënë shkurt, “fjalori i terminologjik i viktimologjisë”, është literaturë thelbësore për studentët dhe studiuesit, për të hulumtuar hapësirën e gjerë të kësaj fushe shumëdisiplinore.

Shpresojmë që edhe puna jonë të jetë kontribut i caktuar në parandalimin e kriminalitetit dhe njëkohësisht ndikojë në zvogëlimin e viktimizimit.
Në fund, i falënderoj miqësisht kontribuuesit për analizat e tyre të shkathëta dhe për bashkëpunimin e tyre të çmuar. Gjithashtu e falënderoj presidentin e Kolegjit “ILIRIA”, z. Mexhaid Reçi për mbështetjen financiare në botimin e këtij fjalori, po ashtu e falënderoj edhe prof. Florim Behlulin për punën e mrekullueshme në korrektimin e fjaloritka thënë në parathënien e librit vet autori Ahmet Maloku./rajonipress/

Shpërndaje.
© RAJONIPRESS