Flasin më 21 shtator

/ 2 minuta lexim
Uji Dea

As më pak, e as më shumë. Kosova ka 1 milion e 733 mijë e 872 banorë. Rezultatet paraprake të publikuara në qershor të këtij viti për numrin e banorëve të Kosovës, nuk pritet të ndryshojnë nga rezultatet finale që pritet të publikohen më 21 shtator të këtij viti.

Rezultatet përfundimtare nga Regjistrimi i popullsisë, ekonomive familjare dhe banesave në Kosovë, i kryer në prill të vitit 2011, pritet të dalin më 21 shtator 2012, në kuadër të një konference ndërkombëtare që është planifikuar të mbahet në Prishtinë.

ARKATANA

Kështu së paku thonë zyrtarë të Agjencisë së Statistikave të Kosovës.
Hazbije Qeriqik zyrtare për informim në këtë agjenci, ka thënë të mërkurën për Express se rezultatet përfundimtare nuk pritet të kenë ndonjë ndryshim të madh nga ato paraprake të publikuara në qershor të këtij viti.

“Rezultatet paraprake ishin vetëm numërime të formularëve të plotësuar, gjatë operacioneve në terren. Pas futjes së të dhënave të të gjithë pyetësorëve, janë vlerësuar nënnumërimet dhe duplikimet janë hequr. Kjo mund të rezultojë në një ndryshim të vogël ndërmjet të dhënave. Rezultatet përfundimtare kanë një cilësi, plotësisht të vërtetuar dhe janë më të sakta sesa të dhënat paraprake”, ka thënë Qeriqi.