Demokratura e masave dhe disiplinimi i ish-ëve

Nga Hisen Berisha – Për mese 20 vjet në fjalorin politik të pushtetarëve por dhe analistëve e mediave kemi dëgjuar slloganin “Sundimi i Ligjit” që është parimi bazë i demokracisë për stabilitet politik, social dhe ekonomik. Kjo doktrinë qeverisëse erdhi si support nga prania ndërkombëtare në trajtën e protektoratit. Po ashtu parim krucial për të vendosur drejtësi dhe paqe është “Parimi i Ligjshmërisë”, si parim bazë i demokracisë juridike. Këto parime demokratike marrin kuptim kur i nënshtrohen mekanizmave të kontrollit të demokracisë siç janë: ZKA, KMLDNJ, OMBUDSPERSON, etj.

Ndërsa pas zgjedhjeve të viti 2019, përkatësisht 2021, ky parim dhe këto mekanizma nuk janë në rolin e tyre.

Ndërsa që janë zëvendësuar me masat qeveritare dhe politike si mekanizma eksplicit të regjimeve autokratike, që po implementohen nga programi qeverisës i koalicionit LVV, GUXO dhe Alternativa.

Kështu po tregohen dhëmbët e pushtetit autokratik.

Kjo frymë qeverisëse pa asnjë dilemë tregon finesat e regjimeve diktatoriale, të veshur me fasadën e demokracisë që dominon Evropën.

Këto ditë në vendin tonë ka një valë arrestimesh spektakolare, të cilën Policia e Kosovës duket se e ka kthyer në standard operativ veprimi.

Nëse i shohim nga prizmi politik, atëherë të krijohet përshtypja se këto arrestime janë presion disiplinues ndaj, ish-ëve duke ju ofruar ombrellë për ti vënë në shërbim.

Mësimet e nxjerra nga këto masa të përcjella me veprime shtetërore policore, nuk përkojnë me parimet bazë të demokracisë dhe ligjshmërisë. Por, me gjuhën e ligjit duhet vënë pikën mbi i-në e krimit të çfarëdo natyre në Kosovë.

Në KS kanë mbete mësuesit, doktorët, policet, ushtarët dhe administrata, tjerët kanë ikur ose po ikin!

Prandaj nënshtrimi i tyre hierarkik është praktikë që ua imponon edhe vet edukimi profesional.

Shpërndaje.
© RAJONIPRESS