RCCOLA

Buleshkaj: 36 zyrtarë do të gjobiten, s’e deklaruan pasurinë me kohë

/ 5 minuta lexim

36 zyrtarë të cilët gjatë viti 2023 nuk e kanë deklaruar pasurinë me kohë e të cilët do të detyrohen që të paguajnë gjobë mandatore prej rreth 30% të pagës që kanë realizuar për një muaj, kështu ka deklaruar drejtori i Agjencisë për Parandalim të Korrupsionit (APK), Yll Buleshkaj.

Buleshkaj tha se gjatë viti 2023 ka pasur numër shumë të mirë të zyrtarëve të cilët e kanë deklaruar me kohë pasurin dhe se ka pasur numër shumë të vogël të atyre të cilët nuk e kanë deklaruar me kohë pasurin.

“Këtë vit kemi pasur numër shumë të mirë të zyrtarëve të cilët e kanë deklaruar me kohë dhe kemi pasur numër tepër të vogël të zyrtarëve të cilët nuk i kanë deklaruar në kohë. I kemi rreth 30 zyrtarë që nuk e kanë bërë deklarimin e pasurisë me kohë, për të cilët ne kemi përgatit gjobat dhe janë duke pritur për tu shqiptuar. 36 zyrtarë nga ata që s’kanë deklaruar me kohë do të pranojnë një gjobë mandatore e cila është 30% e pagës që kanë realizuar për një muaj”.

“Kjo është hera e parë që testojmë këtë mekanizëm të Agjencisë, më herët nuk ekzistuar, na ka marr kohë më shumë derisa e kemi bërë përgatitjen teknike e ligjore që të mund të shqiptojmë gjobat, kjo është një masë më shumë si vërejtje për ta që të ardhmen mos të vonohen ndërsa sa i përket shkeljeve tjera të mundshme ato do të procedohen në prokurorinë në qoftë se identifikohen”, tha ai.

Ai ka thënë se kjo Agjenci nuk është e kënaqur me trajtimi që Prokuroria e Shtetit po u bënë kallëzimeve penale që i kanë dorëzuar dhe se vetëm 20 për qind e tyre kanë përfunduar me aktakuzë.

Ai po ashtu tha se nuk janë të kënaqur as me trajtimin e ankesave nga ana e Gjykatës së Apelit.

“Tashmë është problematike sepse ne kemi dëshirë dhe pritja jonë ka qenë që gjitha kallëzimet tona penale të përfundoj me aktakuzë. Ajo çka ka ndodhur është se një numër i vogël i tyre ka përfunduar me aktakuzë, do të thotë është ndoshta rreth 20% të cilët kanë përfunduar me aktakuzë dhe ne nuk mund të jemi të kënaqur me këtë trajtim. Ne nuk jemi të kënaqur as me trajtimin e ankesave tona që i ka bërë Apeli. Ne të gjitha refuzimet e tilla i kemi ankimuar ndërsa Apelit nuk na e ka quajtur si palë të interesit dhe si ka trajtuar fare ankesat tona. Besoj se vitin e ardhshëm bashkë me Kryeprokurorin e Shteti e po ashtu edhe Këshillin Prokurorial do arrijmë deri te një sqarim i kësaj çështje sepse besoj që nuk ka institucion tjetër në Kosovë i cili është më adekuat për ta ankimuar rastin apo që është interesuar më shumë që deklarimi të shkoj në rregull”, tha ai.

Uji Dea

Drejtori i APK-së ka thënë se do të ishte mirë për vendin që të bëhej një koordinim dhe strukturalizëm më të mirë të mekanizmave për parandalimin e korrupsionit e po ashtu edhe mekanizmave për luftimin e korrupsionit.

“Ajo që besoj se i bën mirë Kosovës aktualisht është koordinimi dhe strukturalizmi më i mirë i mekanizmave qoftë për parandalimin e korrupsionit e po ashtu edhe mekanizmave për luftimin e korrupsionit. Në asnjë mënyrë nuk duhet ta shohim njëri tjetrin si konkurrent në këtë punë sepse qëllimi kryesor është që kjo punë të kryhet me sukses mirëpo më e rëndësishmja është që qytetari i Kosovës ta këtë një jetë më të mirë”.

“Kosova është duke shënuar në progres të vazhdueshëm por nuk është i mjaftueshëm pasi ende nuk rangohet tek vendet e zhvilluara të Evropës perëndimore edhe pse kemi pasur progres në raport me vendet e rajonit, por nuk duhet të jemi të kënaqur me të sepse ne synojmë tek më e mira e standardet Evropës perëndimore”, tha ai.

Buleshkaj tha se për vitin 2024 pret që të vazhdojnë bashkëpunimet me institucionet e ndryshme duke shpresuar se nuk do të ketë nevojë për shqiptimin e asnjë mase për korrupsion, raporton EO.

“Për vitin 2024 mendoj që përkrahja do të vazhdoj nga institucionet të cilat na ofrojnë informata për ti trajtuar çështjet tona, pres që stafi ynë të vazhdoj me punën e mirë dhe pres që të gjithë qytetarët dhe zyrtarët të besojnë në ligj dhe ta zbatojnë ligjin. Ne do të jemi të kënaqur nëse vitin e ardhshëm s’do të ketë nevojë ta dorëzojmë asnjë kallëzim penal në Prokurori, që mos të ketë nevojë ta shqiptojmë asnjë gjobë dhe të parandalojmë korrupsionin në bazë”.

“Tek konflikt interesi kemi shënuar mjaftë suksese, te sinjalizimi po ashtu e ky trend duhet të vazhdoj ndërsa zyrtarët publik duhet të na besojnë sepse deri tash s’ka pasur ndonjë arsye për të kundërtën e duke raportuar e besuar ata që kanë në plan për të bërë diçka të kundërligjshme do të dekurajohen dhe si fund Kosova do të jetë më e mirë për të gjithë”, tha ai.