UBT me 18 programe të reja të akredituara, bindshëm lider në arsimin e lartë në Kosovë

Gamës së gjerë të studimeve të kualitetit të lartë që ofron UBT i janë shtuar edhe tëtëmbdhjetë (18) programe të reja, deficitare e tejet të kërkuara për tregun e Kosovës.

Këshilli Shtetëror i Cilësisë, në mbledhjen e tij të fundit, ka akredituar programet e reja dhe ka riakredituar trembëdhjetë (13) programe ekzistuese duke i dhënë kështu UBT-së vendin kryesor për studime të larta e të avancuara në Kosovë.

UBT, si institucion i themeluar njëzetë vite më parë nga Profesori Edmond Hajrizi, ka sjellë për herë të parë në Kosovë përvojën dhe cilësinë perendimore për studimet e larta në Kosovë duke nxitur mënyra të reja të të menduarit e duke qenë institucion frymëzuar për studentë e profesorë nga vendi dhe mbarë bota.

Rektori i UBT-së, Prof.Dr. Edmond Hajrizi
Gjatë këtyre dy dekadave të ekzistencës së vetë, UBT nuk ka qenë thjeshtë një institucion që ofon shkollim e dije për studentët. UBT ka shkuar përtej kësaj – – duke gjeneruar njohuri të reja me të cilat ka marrë çmime ndërkombëtare në kompeticione të ndryshme përballë institucioneve prestigjioze ndërkombëtare.

Programet e reja të studimit:

Menaxhment, Biznes dhe Ekonomi (Bachelor) Prizren

Menaxhment, Biznes dhe Ekonomi (Bachelor) Pejë

Juridik (LLB) Prizren

E Drejta Penale (LLM) Prishtinë

Shkencat e Ushqimit dhe Bioteknologji (Bachelor) Prizren

Shkencat e Sportit dhe Lëvizjes (Bachelor) Prishtinë

Administrim Biznesi (Bachelor) Pejë

Studime të Sigurisë (Bachelor) Prishtinë

Teknik Dentar (Bachelor) Prishtinë

Shkenca Politike (Master) Prishtinë

Psikologji (Bachelor) Prishtinë

Muzikë Moderne, Produksion Digjital dhe Menaxhment (Master) Prishtinë

Dizajn i Integruar i Avancuar (Master) Prishtinë

a. Dizajn i Modës;

b. Dizajn i Produktit;

c. Dizajn Grafik;

d. Dizajn Interieri;

Gjuhë Angleze (Bachelor) Prishtinë

Shëndet Publik dhe Menaxhment (Master) Prishtinë

Zhvillim dhe Urbanizëm (Master) Prishtinë

Menaxhimi i pronave të paluajtshme dhe infrastrukturës ESLG (Bachelor) Prishtinë-ESLG

Menaxhment, Biznes dhe Ekonomi (Bachelor) Prishtinë

Programet e riakredituara:

1. Sistemet e Informacionit (Bachelor) Prishtinë

2. Shkencat e Ushqimit dhe Bioteknologji (Bachelor) Prishtinë

3. Arkitekturë dhe Planifikim Hapësinor (Bachelor) Prishtinë

4. Arkitekturë dhe Planifikim Hapësinor (Master) Prishtinë

5. Arkitekturë dhe Planifikim Hapësinor (Bachelor) Ferizaj

6. Arkitekturë dhe Planifikim Hapësinor (Bachelor) Prizren

7. Shkenca Politike (Bachelor) Prishtinë

8. Inxhinieri e Ndërtimit dhe Infrastrukturë (Bachelor) Prishtinë

9. Dizajn i Integruar (Bachelor) Prishtinë

10. Media dhe Komunikim (Bachelor) Prishtinë

11. Media dhe Komunikim (Master) Prishtinë

12. Inxhinieri e Ndërtimit dhe Infrastrukturë (Master) Prishtinë

13. Sistemet e Informacionit dhe Menaxhment (Master) Prishtinë

Studimet në fushat tjera, ku UBT mban vendin e parë:

Menaxhment, Biznes dhe Ekonomi

Shkenca Kompjuterike dhe Inxhinieri

Menaxhim i Mekatronikës

Sistemet e Informacionit

Arkitekturë dhe Planifikim Hapësinor

Inxhinieri e Ndërtimit (Ndërtimtari) dhe Infrastrukturë

Shkenca Politike

Media dhe Komunikim

Juridik

Inxhinieri e Energjisë

Dizajn i Integruar

Shkenca të Ushqimit dhe Bioteknologji

Muzika Moderne,Prodhimi Digjital dhe Menaxhimi

Agrikultura dhe Inxhinieria e Mjedisit

Art dhe Media Digjitale

Teknik i Anesteziologjisë

Teknik i Radiologjisë

Infermieri

Farmaci

Stomatologji

Zgjedh UBT-në që të jesh pjesë e së ardhmes dhe zhvillimit. Bëhu edhe ti krijues e nxitës i inovacionit, reziliencës e zhvillimit të qëndrueshmë. Bëhu pjesë e zhvillimit, duke gërmuar më thellë e duke u bërë vetë krijues i arritjeve të mëdha .

Shpërndaje.
© RAJONIPRESS