KPF e Kamenicës shqyrton disa pika të rëndësishme

Kamenicë – Komiteti për Politikë dhe Financa, mbanë mbledhjen e VIII-të me radhë.

Të enjtën është mbajtur mbledhja e VIII-të e Komitetit për Politikë dhe Financa, ku u paraqitën 11 pika të rendit të ditës, të cilat u miratuan për diskutim dhe shqyrtim në seancën e Kuvendit Komunal, që do të mbahet javën e ardhshme.

Pikat e rendit të ditës ishin:
1. Shqyrtimi i procesverbalit nga mbledhja e kaluar e Komitetit për Politikë dhe Financa Sh.01.Nr.36237/19.11.2019,
2. Shqyrtimi i Raportit tremujor Financiar Korrik-Shtator 2019, Sh.05. Nr.31358/10.10.2019,
3. Shqyrtimi i kërkesës për harmonizim të pagave 2019, Sh.05, Nr.35507/11.11.2019
4. Shqyrtimi i draft-Rregullores për Punën e Kuvendit Komunal të Kamenicës Sh.02, Nr.32676/17.10.2019,
5. Shqyrtimi i draft-Rregullores për Plotësimin dhe Ndryshimin e rregullores Sh.01, Nr.39305/12.12.2016 për Kushtet, Kriteret dhe Procedurat e Ndarjes së Subvencioneve Sh.02.Nr.36253/19.11.2019,
Pikë kjo me tri rekomandime të delegatit nga rradhët e LVV-së Bajram Mavriqi dhe delegatit nga radhët e PDK-së Florim Kryeziu, të cilët rekomanduan:
Që në vend të fjalës “mund”, të përdoret fjala “duhet”, me çka obligohet komuna që t’i mbulojë shpenzimet e varrimit,
Mjetet për mbulimin e shpenzimeve të varrimit të alokohen drejtpërdrejtë në xhirollogarinë e bashkësive fetare,
Të bëhet specifikimi i shpenzimeve të varrimit,
6. Shqyrtimi i draft-Rregullores Komunale për Realizimin e të Drejtave të Fëmijëve Sh.01.Nr.11660/24.04.2019
7. Shqyrtimi i Draft-Rregullores për Qendrën e Kulturës në Kamenicë, Sh.02.Nr.36250/19.11.2019
8. Shqyrtimi i Draft-Rregullores për Mënyrën dhe Kushtet e Shfrytëzimit të Stadiumit të Qytetit ‘’Agush Isufi’’ në Kamenicë Sh.02, Nr.36251/19.11.2019
9. Shqyrtimi i Planit Komunal për Riinetgrimin e Qëndrueshëm të Personave të Riatdhesuar 2019-2022, Sh.08. Nr.34353/30.10.2019,
10. Shqyrtimi i Marrëveshjes për Themelimin e ‘’Fondacionit Bonevet Kamenicë’’ Sh.02, Nr.29301/19.09.201
11. Të ndryshme.

Shpërndaje.
© RAJONIPRESS