Fundamenti

Rishpallje të konkursit (tre pozita) – KRU “Hidromorava” SH.A. Gjilan

22:57, 4 Gusht, 2023

Organizata:

KRU Hidromorava Sh.A.

Tel: 0800 61 000

Info:

Qyteti: Gjilan

Adresa: Rr. Vëllezrit Gërvalla, Nr. 71 Gjilan, Kosovë

Numri i pozitave: 3

Kategoria: Konkurs

Rishpallje për plotësimin e vendeve të punës në KRU “Hidromorava” SH.A. Gjilan:

  • 1 (Një) zyrtar për mjete themelore
  • 1 (Një) teknik të IT-së

Për plotësim të vendit të lirë të punës në KRU “Hidromorava” SH.A, Gjilan, Njësia Operative Viti:

  • Lexues i ujëmatësve në Njësinë Operative, Viti

Informatat rreth këtyre pozitave i gjeni më poshtë: