Njoftim – Konkursi për Regjistrues dhe Mbikëqyrës – ASK

10:41, 30 Shtator, 2023

Organizata:

Komuna e Gjilanit

Tel: 0280-326-428

Info:

Qyteti: Gjilan

Adresa: Bulevardi i Pavarësisë p.n.

Kategoria: Njoftim

Komuna e Gjilanit njofton se Agjencia e Statistikave të Kosovës ka hapur konkursin për Regjistrues dhe Mbikëqyrës për Projektin e Regjistrimit të Popullsisë Ekonomive Familjare dhe Banesave në Kosovë.

Për të aplikuar në këtë konkurs ju lutem klikoni në këtë link: https://rekosrekrutime.rks-gov.net/

Afati i fundit për aplikim është deri më 2 tetor 2023.