Uji Dea

Komisioni Evropian numëron investimet që i ka bërë në Kosovë përgjatë viteve

/ 2 minuta lexim

Komisioni Evropian (KE) ka renditur mbështetjet financiare që i ka bërë ndër vite për Kosovën.

KE tha se Instrumenti për Asistencën e Para-Anëtarësimit (IPA), ka qenë mekanizmi kryesor financiar i BE-së për të mbështetur Kosovën që nga viti 2007, përmes së cilës Kosova ka përfituar rreth 1.4 miliard euro.

“Për këtë periudhë, Kosova ka përfituar rreth 1.4 miliard euro nga grantet e IPA-s. Kjo përfshin 600 milionë euro sipas IPA I (2007-2014), dhe 562 milionë euro nën IPA II (2014-2020), dhe 231.2 milionë euro deri më tani sipas IPA III (2021-2027). Kosova po përfiton gjithashtu nga financimi nga Korniza e Investimeve të Ballkanit Perëndimor (WBIF). Investimet e përgjithshme për Kosovën në kuadër të WBIF arrijnë në 2 miliardë euro gjithsej me financim të grantit të BE-së prej rreth 280 milionë euro për 32 projekte në fushën e energjisë (përfshirë rinovimet), transportin, mjedisin, infrastrukturën digjitale dhe zhvillimin social”, thuhet në përgjigjen e KE-së për RTV21.

Komisioni tha se 39 përqind e granteve në kuadër të IPA II është përdorur në zhvillimin e institucioneve demokratike, qeverisjen e mirë, sundimin e ligjit dhe të drejtat themelore dhe 61 përqind të tjera janë investuar në mbrojtjen e mjedisit, konkurrencën, inovacionin, bujqësinë dhe zhvillimin rural, arsimin, punësimin dhe përfshirjen sociale.

Fidanishtja

Ndëkohë, nga IPA III (2021-2027), KE tha se 32 përqind e granteve janë dhe po vazhdojnë të investohen në sundimin e ligjit dhe qeverisjen e mirë, ndërsa 68 përqind prej tyre në mjedis, lidhshmëri, rritje dhe punësim.

“Kjo përfshin gjithashtu paketën e energjisë prej 75 milionë euro që synon mbështetjen e tranzicionit të gjelbër dhe elasticitetin ndaj energjisë. BE-ja investoi në efiçencën e energjisë dhe tranzicionin energjetik, burimet e rinovueshme të energjisë si termocentralet diellore, sistemet e ujitjes, menaxhimin e ujit dhe mbetjeve të ngurta, mbështetjen e sektorit privat, reformat arsimore, infrastrukturën e universiteteve dhe shkollave”.

KE tha se projektet kryesore përfshijnë uljen e ndotjes së ajrit për shkak të termocentralit Kosova B përmes instalimit të pajisjeve filtruese për 73 milionë euro.

“Të theksohet gjithashtu se 28 milionë euro ndihmuan Kosovën të ruajë stabilitetin gjatë dhe gradualisht të rimëkëmbet pas pandemisë COVID19”, tregoi Komisioni.