RCCOLA

Avdyl Aliu (LDK) : Pushteti nuk mund të pres bashkëpunim nga opozita nëse vazhdon të tregohet kokëfortë

/ 2 minuta lexim
Hidromorava

Gjilan – Komiteti për Politikë dhe Financa (KPF) ka shqyrtuar dhe rekomanduar për Kuvend planin e vlerësimit të rreziqeve nga fatkeqësitë natyrore dhe fatkeqësitë tjera për Komunën e Gjilanit, që e ka prezantuar Bejtullah Osmani nga Drejtoria për Mbrojtje dhe Shpëtim, raportin e punës për vitin 2023 të Komisionit komunal të aksionarëve në NPL “Stacioni i Autobusëve”, kërkesën për ndryshime dhe plotësime në Komisionit për shqyrtimin e kërkesave dhe ankesave në procesin e emërtimit të rrugëve dhe numërimit të adresave (propozim i shoqatës “Ali Hadri”) si dhe planin lokal të veprimit për cilësi të ajrit, të cilin e prezantoi Valon Shefkiu nga Drejtoria për Urbanizëm dhe Mbrojtje të Mjedisit.

Ndërkaq i ka shtyrë për ndonjë nga seancat e ardhshme: rregulloren për taksat administrative për dhënien e lejes së ndërtimit dhe tarifat për rregullimin e infrastrukturës, rregulloren për transport dhe bartje të udhëtarëve me taksi, diskutim për faljen e borxheve për ngarkesë të taksës komunale për bizneset afariste në Komunën e Gjilanit për periudhën 2000- 2019.

As propozimi i Arianit Sadikut (LVV) për futjen në rend dite të propozim-vendimit për bartjen e mjeteve nga tejkalimi i të hyrave vetanake të planifikuara të vitit 2023, nuk u përkrah nga opozita, e cila ka shumicën në KPF dhe Kuvend Komunal, me arsyetim se asnjë nga projektet e propozuara prej saj nuk kanë filluar të zbatohen.

Avdyl Aliu (LDK) tha se pushteti nuk mund të pres bashkëpunim nga opozita nëse vazhdon të tregohet kokëfortë.

RCCOLA

Në të vërtetë, seanca e kaluar e Kuvendit nuk është mbajtur për shkak të mungesës së transmetimit online, ku edhe po këmbëngul opozita, meqë operatorit të deritashëm i ka skaduar kontrata.

Kushtrim Kadriu, kryesues i Kuvendit, ka thënë se në të njëjtën ditë do të mbahen dy seanca të Kuvendit, ajo e katërt dhe e pestë, për të cilat është miratuar rendi i punës në KPF.

Opozita ka lënë të kuptohet se nuk do të marrë pjesë në seancë nëse nuk sigurohet transmetim online, siç ka qenë më herët./rajonipress/