Eko Higjiena

Ultimatum për zgjidhjen e rasteve të korrupsionit

/ 1 minutë lexim

Deri më 30 qershor 2014, të gjitha rastet që kanë të bëjnë me korrupsionin duhet të zgjidhen. Numri i personave që dyshohet se janë të përfshirë në këto vepra penale është 1 mijë e 685 veta. Këshilli Prokurorial i Kosovës (KPK) në takimin e datës 18 tetor 2013, ka obliguar kryeprokurorët e Prokurorive Themelore në shkallë vendi dhe zv/prokurorin e Prokurorisë Speciale, që të hartojnë një plan të veprimit.

“Qëllimi është që jo vetëm të luftohet korrupsioni, por edhe Raporti i Progresit për vitin tjetër i Komisionit Evropian të jetë më pozitiv në këtë pikë”, thotë për Tribunën, një zyrtar i lartë nga prokuroria.

Eco Higjiena

Me këtë plan ata duhet të parashikojnë me saktësi se si do të zgjidhen këto raste duke përfshirë dhe afatin kohor. Tribuna ka kuptuar se me insistimin e kryeprokurorit të Shtetit, Ismet Kabashi, plani i veprimit jo vetëm që është hartuar, por është gati madje tash, një javë para afatit. Kjo për shkak se në mbledhjen e fundit të KPK-së më 18 tetor, afati për prezantimin e këtij plani është vendosur të jetë data 1 nëntor 2013…(Tribuna).