Fundamenti

Rashiti: 7 muaj dhe 100 dështimet e VV-së në Gjilan

/ 6 minuta lexim
KKVITI

Gjilan – Jemi në korrik 2024, në vitin e tretë të qeverisjes së VV-së me komunën e Gjilanit, kjo verë do të jetë më e rënda për diasporën që së shpejti do të jenë në mesin tonë. Pushimet e tyre fatkeqësisht do t`i kalojnë në kaosin e krijuar nga së paku 100 dështimet e qeverisjes së VV-së e cila nuk funksionon për asgjë, nuk punon askush, kryetari i komunës ka humbur gjurmët e ekzistencës së tij në teren për ndonjë projekt të përfunduar, paraqitjet e tij të fundit kanë qenë kur ka prezantuar 7 javë 7 projekte, të vizatuara (jo të hartuara sipas kritereve ligjore) por ato tani janë plotësisht të shuara thuhet në reagimin e Riad Rashiti nga PDK e Gjilanit.

Reagimi i plotë:

Hidromorava

Pas atyre 7 vizatimeve të projekteve, fatkeqësisht ne si PDK po i numërojmë 700 dështimet e qeverisjes së VV-së në Gjilan,

 1. Projekti autostradës së Gjilanit
 2. Projekti i stadiumit të qytetit
 3. Projekti i varrezave të qytetit
 4. Projekti i objektit të administratës komunale
 5. Projekti i Zonës Ekonomike
 6. Projekti rrugës Adem Jashari
 7. Projekti i impiantit të ujërave të zeza
 8. Projekti i sheshit të qytetit
 9. Projekti rrugës Hamdi Kurteshi
 10. Plani Zhvillimor Komunal
 11. Projekti i fshatit të lumtur
 12. Projekti i sallës sporteve Zhegër
 13. Projekti i sallës sporteve Bashkim Selishta
 14. Projekti i urës te Badovci
 15. Projekti rrugës Gjilan-Bujanoc
 16. Projekti rrugës Gjilan-Kllokot
 17. Projekti rrugës Gjilan Bresalc
 18. Projekti rrugëve në brenda qytetit të Gjilanit
 19. Projekti i sallës sporteve Gjimnazin Shoqëror
 20. Projekti rrugës Malishevë-Vërbicë e Kmetocit
 21. Mos funksionimi i Kuvendit Komunal
 22. Mos funksionimi i Komiteteve Profesionale
 23. Mosfunksionimi i Këshillit të Ekspertëve
 24. Suficiti 28 milion euro nga buxheti i vitit 2023
 25. Mos bartja e buxhetit komunal prej 2.5 milion euro nga viti kaluar
 26. Projekti rrugës Dobërqan Pogragjë
 27. Projekti rrugës Miresh-Bukovik
 28. Projekti i rrugës për varrezat e reja të qytetit
 29. Projekti i finalizimit të lumit Mirusha
 30. Projekti menaxhimit të parkingjeve
 31. Projekti i organizimit të ekskursioneve
 32. Projekti i sinjalizimit të rrugëve
 33. Mos realizimi i planeve rregulluese
 34. Mos realizimi i hartave zonale
 35. Mos shfrytëzimi i buxhetit te urbanizmi për hapjen e traseve për rrugët e reja
 36. Planifikimi i dështuar i buxhetit 2024
 37. Humbja e grantit të performancës
 38. Raporti negativ i Auditorit Kombëtar të Kosovës
 39. Raporti negativ i performancës për komunën e Gjilanit
 40. Raporti negativ i transparencës për komunën e Gjilanit
 41. Raporti negativ për shpenzimin e buxhetit komunal
 42. Raporti negativ për shpenzimin e buxhetit për investime kapitale
 43. Raportin negativ për tenderët e komunës
 44. Shkeljet e vazhdueshme të ligjeve nga vendimet e kryetarit të Gjilanit
 45. Punësimet e paligjshme sipas vlerësimit në raportin e auditorit, kontratat në vepër
 46. Blerja pa tender e paisjeve në vlerë mbi 100 mijë euro
 47. Mungesa e materialit higjienik në shkollat e Gjilanit
 48. Keqpërdorimet e subvencioneve për bizneset, nga familjarët e zyrtarëve të lartë të VV-së
 49. Shpenzimet e pakontrolluara për dreka zyrtare
 50. Mungesa e materialit higjienik në institucionet shëndetësore
 51. Shpenzimet e pakontrolluara për hotele dhe meditje jashtë vendit
 52. Punësimet e paligjshme në Arsim
 53. Dallavere në konkurset e shëndetësisë
 54. Mos shpallja e konkurseve në administratën komunale
 55. Humbja e buxhetit për paga, si pasojë e mos respektimit të ligjit të financave
 56. Mos rritja e pagave për punëtorët e NPL Tregut, të mirëmbajtjes dhe sigurimit
 57. Mos rritja e pagave të zjarrfikësve dhe harmonizimi pagës mes punëtorëve
 58. Mungesa e mbikëqyrjes së ekzekutimit të projekteve
 59. Mungesa e pranimit teknik të projekteve të finalizuara
 60. Mungesa e regjistrimit të projekteve në listën e pasurisë së komunës së Gjilanit
 61. Mosfunksionimi i sistemit të E-Pasurisë
 62. Mos respektimi i procedurave të tenderit, sipas raportit të auditorit
 63. Vonesat në vlerësimin e ofertave të tenderët, sipas raportit të auditorit
 64. Kurdisja e tenderëve për kompanitë e preferuara dhe të lidhura me pushtetin e VV-së
 65. Mos pagesa me kohë e faturave ndaj operatorëve ekonomik
 66. Rritja e shpenzimeve të kamatave si pasojë e vonesave të pagesave
 67. Rritja e shpenzimeve për përmbaruesit privat
 68. Mos mirëmbajtja e varrezave të qytetit
 69. Mos mirëmbajtja e sheshit të lumit Mirusha
 70. Mos mirëmbajtja e gjelbërimit në qytetin e Gjilanit
 71. Mos mirëmbajtja e varrezave të dëshmorëve
 72. Mos mirëmbajtja e shtatorëve të heronjëve
 73. Mos përkrahja e shoqatës së Handikos
 74. Mos funksionimi i qëndrimit ditor për fëmijët
 75. Pagesa e projekteve në kundërshtim me ligjin e buxhetit, sipas raportit të auditorit
 76. Mos inspektimin e pronave, të tatimit në pronë, sipas ligjit
 77. Mos respektimi i procedurave të pagesave sipas ligjit të financave publike
 78. Keqklasifikimi i shpenzimeve, sipas raportit të auditorit
 79. Mos përdorimi i programit të E-pasurisë, sipas raportit të auditorit
 80. Mos menaxhimi i kontratave përmes E-prokurimit, sipas raportit të auditorit
 81. Jo transparenca në vendimet e kryetarit të Gjilanit, mospublikimi tyre sipas ligjit
 82. Gjobat e paguara nga komuna ndaj Agjensionit për Informacione dhe Privatësi
 83. Mos publikimi i raporteve në faqen zyrtare të komunës së Gjilanit
 84. Ndërtimet pa leje në qytetin e Gjilanit
 85. Mos rrënimi i objekteve pa leje
 86. Tejkalimi i lejeve ndërtimore
 87. Mos zbatimin e vendimeve për rrënimin e objekteve pa leje
 88. Mospublikimi i të punësuarve me kontratë në vepër
 89. Mos zbatimi i ligjit për emërimin e drejtorëve të shkollave
 90. Shkeljet ligjore për transferimin e stafit arsimor
 91. Shkeljet ligjore për caktimin e zëvendësimeve nga drejtoria e arsimit
 92. Mos pagesa e shpronësimeve sipas afateve ligjore, ndërsa buxheti shkon suficit
 93. Shkeljet e ligjit të financave publike, pagesa e projekteve të paplanifikuara në buxhet
 94. Mos ekzekutimi i projekteve sipas kontratave dhe planit dinamik
 95. Tejkalimi i projekteve dhe kontratave kornizë
 96. Dështimi i projektit të kampusit universitar
 97. Humbja e 280 mijë euro të projektit për shërbimet rezidenciale, nga buxheti i Kosovës për vitin 2023 përmes grantit specifik
 98. Projekti i Arkivit ndërkomunal, buxhet prej 1.3 milion euro (2023/2024)
 99. Mos pagesa e pagave për zyrtarët komunal që ishin të suspenduar për vite të tëra dhe ri-kthimi tyre në vendet e punës
 100. Mega dështimi në shpenzimin e buxhetit komunal edhe të vitit 2024, ku do të jenë mbi 20 milion euro suficit.
  Në gjysmën e parë të këtij viti, ne i kemi paraqitur 100 dështimet e qeverisjes së VV-së në Gjilan. Është e pabesueshme, por që janë edhe qindra projekte tjera dhe probleme të vogla që kjo qeverisje është e paaftë, e papunë, e padije dhe e pavullnetshme për ti shërbyer qytetarëve të cilët ia kanë dhënë besimin me udhëheq me komunën e Gjilanit.

DËSHTIMI KA EMËR E MBIEMËR VV !