Qytetarët kanë filluar të vetëdijesohen për të raportuar dhunën në familje

Kamenicë – Gjatë takimit u diskutua dhe u informuan për rastet e dhunës në familje të raportuara në institucionet përgjegjëse për periudhën Janar – Dhjetor 2022, ku u tha se qytetarët kanë filluar të vetëdijesohen për të raportuar dhunën në familje, kur ajo ndodhë për atë edhe dhuna në familje është në rritje.

Koordinatorja e Mekanizmit Koordinues Kundër Dhunës në Familje, Nazmije Demolli Kastrati organizoi takimin e parë të Mekanizmit Koordinues Kundër Dhunës në Familje në Komunën e Kamenicës.

Në këtë takim pjesëmarrës ishin përfaqësues nga Gjykata, Prokuroria e shtetit, Policia e Kosovës, Zyra e punësimit, QPS-ja, Zyra për Mbrojtjen e viktimave, Zyra për Ndihmë Juridike Falas, Drejtoria e Arsimit, Drejtoria e Shëndetësisë dhe Mirëqenies Sociale, Zyrtarja për Barazi Gjinore, përfaqësues nga Shërbimi Sprovues i Kosovës dhe OSBE.

Gjatë takimit u diskutua dhe u informuan për rastet e dhunës në familje të raportuara në institucionet përgjegjëse për periudhën Janar – Dhjetor 2022, ku u tha se qytetarët kanë filluar të vetëdijesohen për të raportuar dhunën në familje kur ajo ndodhë për atë edhe dhuna në familje është në rritje.

Pas diskutimit nga të pranishmit, u dhanë këto rekomandime:

 • Komuna në bashkëpunim me Zyrën e punësimit të organizoi kurse për profesione të caktuara për viktimat e dhunës në familje;
 • Në konkurse për punësim t’u jipet përparësi viktimave të dhunës në familje;
 • Komuna e Kamenicës të ndaj buxhet për Strehimoren “Liria” Gjilan ngase aty marrin shërbime viktimat e Dhunës në Familje nga Komuna e Kamenicës;
 • Të paguhet qeraja për viktimat e Dhunës në Familje;
 • Të formohet komisioni komunal për rivlerësimin e rasteve të banimit social (në dy banesat sociale në Kamenicë);
 • Në bashkëpunim me Drejtorinë e Arsimit shkollat të organizojnë vizita me nxënës në Gjykatë – bashkëbisedim me profesionist të drejtësisë – gjyqtar, sa i përket Parandalimit të Dhunës në Familje e çështjeve të tjera të drejtësisë;
 • Ligjërata vetedijësuese nëpër shkollat fillore dhe të mesme sa i përket Parandalimit të Dhunës në Familje;
 • Të punohet në funksionalizimin e trekëndëshit pedagogjik Prind – Nxënës – Mësimdhënës, pra të rritet bashkëpunimi në mes tyre;
 • Nuk është zgjidhje dënimi por tehabilitim për kryesit e veprave;
 • Trajtimi psikologjik të jetë masë obligative, që mos të përsëriten ato raste;
 • Të bëhet Plani i Veprimit të MKKDHF
Shpërndaje.
© RAJONIPRESS