UBT

Lenjani me fjalë të mëdha për 12 qershorin e vitit 1999. Pa Amerikën nuk kemi të gjallë, përjetë mirënjohës popullit amerikan

/ 4 minuta lexim
Mobi Casa

Kamenicë – Brezi kufitar dhe i gjithë populli shqiptar u është mirënjohës Shtëpisë së Bardhë dhe në veçanti ish presidentit Bill Klinton, NATO-së, Kongresit Amerikan, Senatit Amerikan, Departamentit Amerikan, Meadlin Ollbrajt, Javier Solana, Vesli Klark, presidenti e tanishëm Jeo Bide,n të cilët bënë të pamundurën që ta shpëtojnë popullin e Kosovës nga kthetra e Millosheviqit. Pa Amerikën s`kemi të gjallë dhe do jemi përherë mirënjohës popullit amerikan, bijëve e bijave të tyre që ndihmuan çlirimin e Kosovës. Formacionet politike dhe ushtarake të SHBA-së dhe NATO-së përfundimisht më 12 qershor 1999 na shpëtuan nga krye kasapi i Ballkanit, Sllobodan Millosheviqi, nga paramilitarët dhe ushtria famëkeqe serbe ka thënë Selver Lenjani.

Lenjani ka përkujtuar se Millosheviqi i mbështetur nga grupet kriminale serbe dhe paramilitare e zbrazën Kosovën duke e përgatitur më të keqën për Kosovën.
“Atë botë mbetën shumë pak njerëz në Kosovë edhe ata që ishim kurban sepse makineria vrasëse e Millosheviqit po përgatiste varreza masiv në Komunën e Kamenicës afër lumit Krivoreka, e në Fabrikën e tullave në Crep, blokotaren e kanë ndez në temperatura ma të larta për ti djeg popullin shqiptar për ti karbonizue e pushkatue, por një gjë duhet të dijmë se data e fundit ka qen 14 qershor 1999 për t`i zhdukë shqiptarët nga faqja e dheut edhe pse ishte ujiturë toka e Kosovës me gjakun e shqiptarëve” ka thënë Lenjani.

Lenjani ka kujtuar edhe listat e ekzekutimit të cilat ishin në dorën e paramilitarëve serb e forcave Çetnike të Serbisë, po falë zotit që është një dhe Amerikës, NATO-së, Bashkimit Evropian, miqve ndërkombëtarë e na shpëtuan dhe e kthyen popullin shqiptar në Kosovë me ndihmën e Amerikës, me ndihmën e kongresit amerikan e Senatit amerikan, gjitha forcave amerikan.

Uji Dea

“Prandaj miqtë e botës do t`i ruajmë si sytë e ballit, sepse Kosova ashtë e juaja Amerikë ju vendosni e ne populli mbrapa jemi, me presidentin Klinton me figurat ma eminente të Amerikës, banorët e brezit kufitar jemi me Amerikën, me NATO-në e me miqtë e botës, por edhe ushtria çlirimtare e Kosovës heronjtë e luftës që dhanë jetën për lirin e Kosovës” ka shkruar Lenjani./rajonipress/

KARAÇEVU BORDER ZONE THE SAVIORS OF THE PEOPLE OF KOSOVO THE WHITE HOUSE IN AMERICA, THE PRESIDENT BILL CLINTON, THE AMERICAN CONGRESS, THE AMERICAN SENATE, THE AMERICAN DEPARTMENT, NATO PRES BILL CLINTON, MEDLIN OLLBRIGHT, HAVJER SOLLANA, GENERAL VESNI KLARK AND THE HIGH AMERICAN MILITARY BOTROR WITHOUT AMERICA, THE LIVING SCHEME OF THE CURRENT PRESIDENT OF AMERICA, JEO BIDEN, KOSOVO IS AMERICA’S, I WILL NEVER LEAVE AMERICA FOR LIFE, THE HISTORY OF THE ALBANIAN PEOPLE, AN AMERICAN PRESIDENT, BILL CLINTON, THE WHITE HOUSE, NATO. ENTRY OF NATO FORCES ON JUNE 12, 1999 INTO THE REPUBLIC OF KOSOVO. TO SAVE THE ALBANIAN PEOPLE FROM THE CHIEF BUTCHER OF THE BALKANS SLOBODAN MILOSHEVIĆ FROM THE SERBIAN PARAMILITARIES FROM THE REGULAR ARMY FROM THE REGULAR POLICE FROM THE SERBIAN PARAMILITARY AND MANY DIFFERENT PARAFORMATIONS BECAUSE MILOSHEVIĆ VILLED KOSOVO A LITTLE PEOPLE REMAIN IN KOSOVO AND THEY HAVE PREPARED THE MASS CEMETERIES in the municipality of Kamenica, near the river Krivoreka, and in the Brick Factory in Crep ‐– they lit the BLOCKATOR at higher temperatures to burn the Albanian people to carbonize and shoot them, but one thing, the last date was June 14, 1999 for you exterminate the Albanians from the face of the earth, even though the land of Kosovo was watered with Xhak of the Albanians, the execution lists were in the hands of the Serbian paramilitary Chetnik forces of Serbia, God gave it, America, NATO, the European union, international friends saved us, and return the Albanian people to Kosovo with the help of America. with the help of the American Congress and the American Senate, all American forces, friends of the world, we will keep our eyes open, America, Kosovo, it’s yours, you decide, and we the people are behind, we are with President Clinton, with the most eminent figures of America, the residents of the border zone are with America with the friends of the world, but also the liberation army of Kosovo, the heroes of the war who gave their lives for the freedom of Kosovo.