Mobi Casa

Bien të hyrat, varfërohet buxheti

/ 1 minutë lexim

Qeveria e Kosovës për nëntë muaj të këtij viti ka shpenzuar më shumë në udhëtime dhe në telekomunikim sesa në investime kapitale, krahasuar me periudhën e njëjtë të vitit të kaluar. Në këtë periudhë ka rritë shpenzimet për mallra dhe shpenzime për 2%, përderisa ka ulur shpenzimet për projekte kapitale për 6%.

Përveç kësaj, nëntëmujori del të mos ketë qenë i bereqetshëm për mbushjen arkës së shtetit, pasi qeveria sivjet ka inkasuar para më pak për 6%.

Mobi Casa

Sipas raportit nëntë mujor të buxhetit të hyrat në buxhetin e shtetit gjatë kësaj periudhe kohore kanë qenë 1,057.21 miliard euro, përderisa në periudhën e njëjtë të vitit paraprakë ishin 1,127.09 miliard euro.

Ndërkaq, shpenzimet në nëntëmujor ishin 1.005.49 miliard euro për dallim nga 992.05 milion euro sa ishin në periudhën e njëjtë të vitit të kaluar…(Tribuna).