Udhëheqja komunale mësohet rreth të hyrave vetanake

Gjilan – Në një seminar të organizuar nga USAID-i, programi DEM, ku morën pjesë kryetari i komunës Shaip Surdulli , kryesuesi i Kuvendit Enver Mavriqi, drejtorët e disa drejtorive komunale, si dhe disa delegat të kuvendit komunal është diskutuar rreth fushatës për ngritjen e të hyrave vetanake.

Seminarin e ka udhëhequr Deborah Kimble – udhëheqëse e njësisë për administrata komunale dhe asamble komunale pranë projektit DEMI

Seminari ishte i ndarë në tri pjesë,ku pjesa e parë kishte të bënte me fushatën për ngritjen e të hyrave vetanake dhe praktikat e suksesshme ndërkombëtare dhe nacionale.

Kurse pjesa e dytë i referohej analizës së të hyrave vetanake ndikimi i ndryshimeve në ligje dhe regjistrimi i popullsisë si dhe arritja e koncenzusit mbi tatimin në pronë.

“Qëllimi i këtij seminari kishte të bënte se si t`i bashkojmë të gjitha strukturat komunale , që ta kenë një qëndrim një ide lidhur me këto çështje, t`i shikojmë të hyrat financiare që i ka komuna e Kamenicës, krahasuar me komunat tjera dhe nivelin e Kosovës në përgjithësi ,dhe të diskutojmë dhe të dalim me ide se si të organizojmë një fushat sa më të suksesshme për të hyrat vetanake” tha Debora në diskutimin e saj.

Kryetari Surdulli në diskutimin e tij sqaroi se si ka vepruar komuna gjer tani në nxitjen e qytetarëve për pagimin e tatimit në pronë edhe të taksave tjera komunale. Në vitin 2011 sa i përket inkasimit të mjeteve nga tatimi në pronë në nivel të Kosovës komuna e Kamenicës është radhitur në pozitën e katërt.

Lidhur me zhvillimin e fushatës për ngritjen e të hyrave vetanake kontribuuan me diskutime e ide , kryesuesi i Kuvendit Enver Mavriqi,drejtorët e drejtorive komunale Enver Ajvazi e Rabit Halili, këshilltarët e kuvendit Minavere Maka ,Jeton Biqkaj,dhe përgjegjësi i zyrës komunale të informimit Sylejman Morina.

Në fund të seminarit është arritur marrëveshja mbi politikën për ngritjen e të hyrave vetanake dhe asistencën që pritet nga USAID/DEMI, planin e veprimit për zbatimin e politikës për të hyrat vetanake,kornizën e fushatës për të hyrat vetanake për ngritjen e inkasimit të tatimit në pronë,mesazhin e pajtuar dhe kanalet e komunikimit për qytetarët dhe bizneset./rajonipress/

Shpërndaje.
© RAJONIPRESS