Hidromorava

Thank You USAID – DEMI

/ 6 minuta lexim

Gjilan – Donatori më i madh në Komunën e Gjilanit llogaritet të jetë USAID-i amerikan dhe programi i saj DEMI. Qemajl Mustafa thotë se USAID-i e ka zhvilluar ekonomikisht Gjilanin duke e ngritur edhe anën profesionale në qeverisjen e saj. Fadil Osmani mendon se projektet e USAID-it janë të kapshme dhe i japin kuptim investimeve që kanë ndodhur në Gjilan.

Qemajl Mustafa dhe Chris Edwards zëvendësdrejtor i USAID-it për Kosovës derisa po inauguronin terrenin sportiv në shkollën fillore “Thimi Mitko” u ndanë të kënaqur që projektet e USAID-it kanë gjetur vendin e duhur të investimeve.

Madje Qemajl Mustafa tha se përkrahësi më i madh i shumë projekteve në Gjilan padyshim që mbetet USAID-i në partneritet me DEMI . “Përmes investimeve që ka bërë USAID-i, qoftë në fushën e trajnimeve, qoftë në ngritjen e kapaciteteve profesionale dhe në veçanti në edukimin dhe trajnimin e shfrytëzimit të parasë publike , komuna e Gjilanit sigurisht që radhitet njëra nga komunat më të mira në Kosovë.

Mustafa e ka falënderuar USAID-in amerikan për projektet e përbashkëta në ndriçimin publik, në administratë, investimet në trotuare, në rrethrrotullim etj.

Kurse Chris Edwards zëvendësdrejtor i USAID-it tha se edhe në të ardhmen do ta mbështesin Gjilanin dhe jo vetëm në arsimin e ulët, por edhe atë universitar. “Në projektet e parapara për vitet 2013-2016 kemi menduar edhe për investime në projektet tjera të përbashkëta”.

Edwards tha se do të mundohen që të investojnë në arsim e edukim duke dërguar edhe student kosovar në SHBA.

Kurse Fadil Osmani menaxher në zyrën e projekteve tha se as që mendohet rrita dhe zhvillimi i Komunës së Gjilanit pa financimet e prekshme dhe dobiprurëse që ka bërë USAID për Gjilanin.

Po cilat janë projektet që ka mbështetur programi i USAID – DEMI pwr komunën e Gjilanit. Njeriu që ka koordinuar të gjitha projektet dhe aktivitetet me USAID , Fadil Osmani tashmë edhe ka bërë publik një përmbledhje të gjithanshme të investimeve në komunën e Gjilanit.

Osmani ka filluar nga muaji gusht 2012 , ku programi i USAID/DEMI në bashkëpunim me Drejtorin e Shërbimeve Publike kanë fituar projektin për ndriçimin publikë ‐ Qendra e Qytetit.

Osmani tha se ky projekt ka përfshirë modernizimin e ndriçimit publik – Bulevardi i Pavarësisë, vlera e participimit të programit USAID/DEMI , 61,939.30 euro. Gjatë vitit 2012 programi USAID/DEMI në bashkëpunim me Komunën e Gjilanit – zyrën kryetarit dhe Drejtorit e linjës kanë realizuar dhe aprovuar edhe këto projekte : Tavolina Ndihmëse Informuese , sirtari i librave, softveri për trafik . Pastaj projekti fuqizimi i zyrave për informim të Komunës së Gjilanit (printimi i materialit informues, llaptop, kamer digjitale, uesbi, monitor informues etj) . Eksportimi i të dhënave vektoriale për kadastër (Drejtoria e Kadastrit).

Mobi Casa

Gjatë muajit qershor në 25 komuna të Kosovës, përfshirë edhe Gjilanin, ka filluar trajnimi i zyrtarëve komunalë për regjistrimin e pronave të paregjistruara, në kuadër të një programi që USAID dhe SDC, përkatësisht programet DEMI dhe LOGOS po realizojnë në bashkëpunim me Ministrinë e Financave dhe Komunat.

Osmani tha se në këtë program janë të përfshirë tre punëtore gjilanas të cilët do të angazhohen në sektorin e tatimit në pronë në kohëzgjatje prej 6 muajve. Gjatë muajit gusht 2012 duke e parë rëndësinë që ka implementimi i projektit “Regjistrimi i pronave të paregjistruara” si një bazë e mirë për rritjen e të hyrave vetanake përmes zgjerimit të bazës së tatimpaguesve dhe përmbushjes së detyrimit ligjor kemi kërkuar nga programi USAID/DEMI të na mbështesë në blerjen e dy (2) pajisjeve GPS dhe me këtë rast ne shprehim gatishmërinë tonë për bashkëfinancim deri në masën 50 %. Në këtë projekt USAID/DEMI ka participuar me 993.10.

Gjatë muajit korrik nga USAID/DEMI është aprovuar projekti për ngritjen e kapaciteteve të Zyrës së marrëdhënieve me qytetarë e cila funksionon brenda drejtorisë së Administratës së Përgjithshme. “Ky projekt ka një vlerë prej 2.335 €. Komuna e Gjilanit ka pranuar donacionin nga USAID‐i amerikan, ku përfshihen 17 kompjuter të kompletuar, fotokopjues, projektorë dhe tavolina për këto kompjuter, e që me këtë donacion është kompletuar kabineti për IT, në të cilin projekt edhe Komuna e Gjilanit merr pjesë në bashkëfinancimin e tyre me rreth 20 % të mjeteve “ tha Osmani.

Sipas Osmanit pas pranimit të këtij donacioni janë krijuar kushtet që të gjitha drejtoritë komunale të mund të propozojnë trajnimin e zyrtarëve të tyre në këtë kabinet i cili është krijuar për aftësimin më të mirë të zyrtarëve komunal dhe për nevoja të Komunës në përgjithësi. “Komuna e Gjilanit është e para në përdorimin e Teknologjisë Informative, ndaj ky kabinet e forcon edhe më tepër anën profesionale “tha Osmani.

Projekti “Ndërtimi i terrenit sportiv mbrapa objektit të shkollës fillore “Thimi Mitko“ Gjilan” e cila bashkëfinancohet nga programi USAID/DEMI dhe Komuna e Gjilanit është realizuar sipas dinamikës së paraparë, me ekzekutimin e punëve në teren jashtëzakonisht jemi të kënaqur.

Kurse Iniciativa për Komuna Demokratike dhe Efektive (IKDE) / Democratic Effective Municipalities Initiative (DEMI) të USAID‐it në Komunën e Gjilanit ka realizuar këto projekte .

Osmani tha se në vitin 2011 është mundësuar rregullimi i trotuarit nga Qendra e qytetit në drejtim të shkollës fillore “ Abaz Ajeti, ndriçimi publik në lagjen Dardania I, e cila është tenderuar gjatë muajit nëntor – dhjetor 2011. Rregullimi i rrethrrotullimit në lagjen Kamnik (Jugu1) procedurat për këto projekte kanë filluar të zhvillohen gjatë fundit të vitit 2011 .Në vitin 2012 është realizuar ndriçimi publik në lagjen Dardania I, faza e realizimit jana – shkurt 2012, vlera e investimit nga USAID – DEMI arrin në 15,273 €

Projekt tjetër i rëndësishëm është edhe rregullimi i rrethrrotullimit në lagjen (Iliria – rruga e Preshevës) faza e realizimit mars 2012. Edhe realizimi i këtij projekti është bashkëfinancim mes Komunës së Gjilanit dhe programit USAID‐DEMI.

Me datën 1 mars 2012 programi USAID‐DEMI ka promovuar fazën e dytë të programit – grante për komunat. Në këtë fazë janë ftuar të gjitha komunat e Kosovës për të aplikuar me projektet në këtë program . Komuna e Gjilanit gjatë kësaj faze ka fituar dy grante në vlerë prej 60.000$ të cilat mjete do të dedikohen për realizimin e projektit , ndërtimi i terrenit sportivë – mbrapa shkollës fillore “ Thimi Mitko” në Gjilan tha Osmani./rajonipress/