Fundamenti

Punë, punë natë e ditë, që të shohim pakëz dritë (Naimi)

/ 4 minuta lexim
ARKATANA

Nga Arben Kurteshi – Rinia jonë mendjendritur nuk e lëshon vendin se ajo nuk e do punën, por pikërisht se ajo atë e do, dhe e kërkon edhe jashtë vendit!

Ato vende pune që i gjejnë nëpër shtete të huaja të sillen në vendin tonë, dhe kjo është punë dhe detyrë e institucioneve shtetërore.

  • Ulja e barrierave ligjore për investitor.
  • Krijimi i kushteve ligjore, siguria ligjore për investitor.
  • Përpilimi i përbashkët i kushteve dhe ligjeve me investitorët në përputhshmëri me ligjet e Kosovës e ato ndërkombëtare.
  • Krijimi i kushteve të sigurisë sociale, sigurime të qëndrueshme shëndetësore dhe të papunësisë.

Mund të sjellin investime të shpejta, të mëdha dhe të qëndrueshme në vend.
Pa krijimin e kushteve të lartpërmendura nuk do të investohet në vendin tonë, dhe nuk do ti kthehet shpresa rinisë për të ndërtuar ardhmërinë në atdhe.
Aty ku është potenciali ynë i madh është edhe defekti ynë; pra pikërisht te ideali dhe vizioni ynë!

Fatkeqësisht caku i idealit dhe vizionit që nga pas lufta e deri sot është pushteti, dhe kur pushteti është cak i idealit të zemrës dhe vizionit të mendjes atëherë zhvillimi i vendit mbetet sekondarë dhe i lënë pas dore! Vendi në dy dekadat e fundit është zhvilluar pikërisht aq sa mund të zhvillohet një vend i lënë pas dore.

Edhe pse ne kemi shumë shembuj nga shtetet tjera që u zhvilluan brenda dy dekadave. Për shembull Gjermania e cila ishte shumë e shkatërruar e bërë rrafsh me tokë pas luftës së dytë botërore arriti të zhvillohet dhe të bëhet lokomotivë ekonomike e Evropës. Gjermanisë vetëm dy dekada pas luftës nuk i mjaftoi fuqia e vetë punëtore dhe kërkoj punëtorë jashtë shtetit, sikur që kërkuan edhe në vendin tonë në vitin 1965 pra vetëm dy dekada pas përfundimit të luftës së dytë botërore.

Shteti juridikisht i panjohur nga UE dhe SHBA-ja, që nuk ka ulëse në OKB, pra pothuaj se juridikisht shtet “joekzistent“ dhe prapë një ndër shtetet më të zhvilluara në botë, që e njohën deri sot vetëm 17 shtete nga 193 është Tajvani që ka një Bruto Produk Vendor për kokë banori 25‘000$!

Mobi Casa

Pra, argumentet se nuk na njohu ky apo ai shtet, nuk jemi anëtarë të kësaj apo asaj organizate janë vetëm viktimizim dhe asgjë tjetër për moszhvillimin e vendit në nivel evropian e përtej në dy dekadat e fundit!

Nëse duam që të rrjedhë një lumë i madh investues drejt vendit tonë, është detyrë e jona ta përgatitim proaktiv shtatin ligjorë të atij lumi! Përndryshe do të kemi vetëm ndonjë përrua sikur deri sot, dhe jo lumenj investues.
Para fillimit të mrekullisë ekonomike Irlandës i ikën gjysma e popullsisë gjithsej katër milion në Amerikë!

Irlanda, brenda një gjenerate prej shtetit më të varfër në Evropën perëndimore në shtetin gati më të pasur në botë, për kokë banori !

Prej 40-të miliardëve dollarë në fillim të viteve të 90-ta në mbi 133 miliardë dollarë në vitin 2008 ka arritur rritja e produktivitetit të shtetit. Vetëm për 18-të vite rritje mbi 90 miliardë dollarë.

Japonia dhe Korea e Jugut poashtu janë zhvilluar edhe më shpejt se dy dekada.
Zhvillimi ekonomik fillon në kokë, dhe madhësia e zhvillimit ekonomik varet nga madhësia e masave të marra dhe nga veprimet pasuese për zhvillim.