Përsëritet kërkesa për shkarkim të shefit të PTK-së

/ 2 minuta lexim
Mobi Casa

Agjencia Kundër Korrupsion, AKK i ka dërguar sërish kërkesë bordit të PTK-së për të filluar procedurat për shkarkimin e drejtorit të kësaj ndërmarrjeje, Ejup Qerimi pasi që është gjetur në konflikt të interesit si rrjedhojë e mbajtjes së dy pozitave të larta publike.

“Agjencia kundër korrupsion me datën 26.07.2012 me nr 01-2627/2012 ka kërkuar nga bordi i drejtorëve të Postës dhe Telekomit të Kosovës – PTK, kërkesën për fillimin e procedurës për shkarkim të zyrtarit të lartë z. Ejup Qerimi nga pozita e Kryeshefit Ekzekutiv të Postës dhe Telekomit të Kosovës,” thuhet në kërkesën e AKK-së.

AKK kishte deponuar prova në Gjykatën komunale për kundërvajtje në Prishtinë më gusht 2012 se Qerimi si kryeshef Ekzekutiv i PTK-së dhe anëtar i Bordit të Trustit të Kursimeve Pensionale, gjendet në konflikt interesi.

“Andaj duke u bazuar në kërkesën e datës 26.07.2012 të bërë nga Agjencia kundër Korrupsionit kërkojmë nga ju si mbikëqyrës ti merrni masat e duhura konform nenit 18 pika 8, 9 dhe 11 të ligjit nr. 04/L-051 për Parandalimin e Konfliktit të Interesit në ushtrimin e Funksionit Publik,” shkruan AKK, transmeton JNK.

Edhe gjykata e lartë për kundërvajtje si gjykatë e shkallës së dytë, pas ankesës së paraqitur nga i pandehuri (Qerimi), ka vërtetuar më 10 dhjetor 2012 aktvendimin e gjykatës së shkallës së parë. “Kundër këtij aktvendimi nuk ka vend ankese”, thuhet në aktvendimin e gjykatës së lartë për kundërvajtje.

RCCOLA

Kështu ka vendosur Gjykata e Lartë për Kundërvajtje më 21 dhjetor 2012. Qerimi duhet të paguajë edhe gjobën prej dymijë euro.

Në dhjetor, Ejup Qerimi i ka bërë të ditur Gazetës Jeta në Kosovë se do të pezullonte detyrën në Trust.

Ai ka thënë se do të përdor mjetet e jashtëzakonshme juridike për të kundërshtuar vendimin e fundit gjyqësor për të.

“Do të inicioj me mjete të jashtëzakonshme juridike, të dëshmojë përmes prokurorisë dhe Gjykatës Supreme se vendimi është i kundërligjshëm” thotë Qerimi.