Mobi Casa

Ministri Murati thotë se ka përmirësim ekonomik në Kosovë

/ 2 minuta lexim
KKVITI

Ministri i Financave, Hekuran Murati në Komisionin për Mbikëqyrjen e Financave Publike, tha se ka përmirësim ekonomik në vend, sipas opinionit të ZKA-së për pasqyrat e menaxhimit vjetor.

“Kemi përmirësim të vazhdueshëm vit pas viti, që është konfirmuar edhe nga Zyra Kombëtare e Audimit, e që të kaluarën nuk është përdorur shkalla e njëjtë e vlerësimit sa i përket opinionit përfundimtar të pasqyrave vjetore”, ka thënë Murati.

Ai tha se planifikojnë organizimin e një takimi në fund të vitit në mënyrë që të shihet zbatimin e rekomandimeve nga auditimet e Zyrës Kombëtare të Auditimit.

Mobi Casa

Auditorja e Përgjithshme e Zyrës Kombëtare të Auditimit, Vlora Spanca, tha se auditimet në nivel qendror janë kryer në të gjitha komunat përveç Mitrovicës së Veriut, Leposaviqit e Zubin Potokut, “për arsye tashmë të ditura”.

“Në vitin 2022 të kemi një suficit prej 13 milionë e 980 euro. Përderisa në vitin 2021 deficiti buxhetor ishte minus 50 milionë euro. Borxhi shtetëror në fund të vitit 2022 kishte arritur në vlerë prej 1 miliardë e 753 milionë euro, apo rreth 20% të BP-së që do të thotë se është në kuadër të limiteve të përcaktuara me ligj. Borxhi ndërkombëtar ishte 641 milionë e 200 mijë euro”, ka thënë Spanca.