Uji Dea

Më i madh konsumi i energjisë në qershor 2023 sesa një vit më parë

/ 1 minutë lexim

Agjencia e Statistikave të Kosovës (ASK) ka publikuar “Statistikat e Energjisë” për muajin qershor 2023 me të dhëna për prodhimin dhe konsumin e thëngjillit, prodhimin dhe konsumin e energjisë, importin dhe eksportin e energjisë si dhe importin dhe eksportin e energjentëve të tjerë.

Gjatë muajit qershor të vitit 2023, energjia elektrike bruto në dispozicion ishte 454.79 GWh, kurse konsumi i energjisë elektrike ishte 340.75 GWh, ose 4,73% më i madh, krahasuar me muajin e njëjtë të vitit paraprak (Qershor 2022). Struktura e konsumit të energjisë elektrike për qershor 2023

UBT

Pjesëmarrja e energjisë elektrike alternative në kuadër të konsumit të përgjithshëm ishte 19,6%.

Më pak thëngjill i prodhuar në maj 2023 sesa në maj 2022 Prodhimi i thëngjillit ishte rreth 4.89 mijë ton, ose 17,43% më pak sesa në muajin e njëjtë të vitit paraprak (Qershor 2022).