Fidanishtja

Mbi 105 mijë euro për anëtarët e KQZ-së

/ 2 minuta lexim

Sa më shumë që zgjatet procesi i zgjedhjeve komunale, gjegjësisht, parapërgatitja dhe mbarëvajtja e tyre, aq më shumë “fryhen” xhirollogaritë e anëtarëve të Komisionit Qendror Zgjedhor (KQZ).

Kryesuesja Valdete Daka dhe anëtarët: Betim Gjoshi, Ilir Gashi, Florian Dushi, Adnan Rrustemi, Nasuf Aliu, Binak Vishaj, Nenad Rikallo, Bajram Ljatifi, Ercan Spat, Blerim Ibrahimi, gjatë periudhës që organizohen zgjedhjet në vend e deri në certifikimin e rezultateve paguhen goxha mirë për punën që e bëjnë.

Eco Higjiena

Përveç pagës bazë prej 800 eurove bruto, gjegjësisht 706 eurove neto, të cilën ata e marrin të përhershme, gjatë muajve sa organizohen zgjedhjet në kontot e tyre bankare u shkojnë edhe rreth 500 euro, shumë kjo që atyre iu ndahet si kompensim për punën që e bëjnë gjatë periudhës në fjalë.

“Komisioni Qendror i Zgjedhjeve në pajtim me autorizimet e dhëna nga neni 63 të Ligjit nr. 03/L-073 për Zgjedhjet e Përgjithshme në Republikën e Kosovës, ka marrë vendim për miratimin e kompensimit shtesë për anëtarët e KQZ-së dhe zyrtarët e Sekretariatit të KQZ-së, si vijon, për anëtarët e KQZ-së 60 për qind e pagës bazë”, thotë zëdhënësi i këtij institucioni, Valmir Elezi…(Zëri)