Mobi Casa

Kuvendi Komunal i Vitisë mbajti dëgjim buxhetor për projekt Buxhetin Komunal 2024-2026

/ 3 minuta lexim

Viti – Organizuar nga Kuvendi Komunal i Vitisë, sot në qytetin e Vitisë është mbajtur dëgjimi buxhetor për projekt buxhetin e komunës për vitin 2024-2026. Ky takim është thirrur nga kryesuesi i Kuvendit Komunal të Vitisë, Bekim Azizi, ku të ftuar ishin të gjithë qytetarët e komunës së Vitisë, pa dallime përfshirë këtu edhe grupet e ndryshme të interesit. Megjithatë në takim morën pjesë edhe përfaqësues të Komitetit për Politikë dhe Financa dhe këshilltarë Komunal nga partia pozitare dhe opozitare dhe koordinator të fshatrave.

Me këtë rast kryesuesi i Kuvendit Komunal të Vitisë, Bekim Azizi tha se një takim të tillë gjatë këtij viti ka mbajtur më herët nga Kuvendi Komunal duke potencuar se ky është takimi i dytë, ku mund të jepen komente dhe sugjerime lidhur me propozim buxhetin e komunës së Vitisë për vitin 2024-2036.

Ai tha se edhe Drejtoria për Ekonomi, Financa dhe Zhvillim ka mbajtur takime në lokalitet e ndryshme duke marrë mendimin e qytetarëve fhe grupeve të interesit.

Sipas projekt buxhetit të publikuar në ueb faqen zyrtare të komunës së Vitisë, buxheti komunal pritet të këtë rritje në vitin 2024 dhe atë nga 14.996,357 euro në 16.653.191 euro. Sipas këtij draft dokumenti rritje të vazhdueshme pritet që të këtë deri në vitin 2026 ku buxheti komunal i Vitisë pritet të jetë 18.370.155 euro.

Fidanishtja

Përndryshe në emër të drejtorisë për Ekonomi, Financa dhe Zhvillim dokumentin në fjalë e ka prezantuar Berat Zuka.

Gjatë këtij takimi të pranishmit patën disa pyetje, kërkesa dhe sugjerime lidhur me propozim buxhetin në fjalë.

Ndër tjerash u kërkua:

 • Të ju kushtohet vëmendje më të veçantë buxhetimit të përgjegjshëm gjinor.
 • Të aktivizohen më shumë kryetarët e fshatrave dhe të merren parasysh kërkesat e tyre.
 • Të listohen projektet në mënyrë më të detajuar në buxhet.
 • Të ju jepet rëndësi më shumë projekteve të ujit të pijshëm.
 • Të shpallen zgjedhjet për administratorët e fshatrave dhe të paguhen ata.
 • Të rregullohet hapësira të Stadiumi i Sadovinës se Jerlive dhe të ketë kolektor në këtë fshat.
 • Të investohet në hapësirën shkollore në Sadovinë të Jerlive.
 • Të investohet në projektin e furnizimit me ujë në Lubishtë.
 • Të rregullohet rruga Lubishtë-Potgorcë.
 • Të këtë ndarje proporcionale të investimeve për të gjitha lokalitetet e komunës së Vitisë.
 • Të punohet më shumë në krijimin e qasjeve në të gjitha objektet për personat me aftësi te kufizuara si në institucionet publike, shëndetësisë, arsimit dhe të tjerë.
 • Të përkrahën organizatat në identifikimin e personave me aftësi te kufizuar, që kanë nevojë për mjetet ortopedike.
 • Të ndihmon personat me nevoja të veçanta që të përfshihen në shoqërinë.
 • Të ndërtohet një objekt për personat me nevoja të veçanta.
 • Të bëhet digjitalizimi i shkollave.
 • Te krijohen më shumë biblioteka shkollore.
 • Subvencionimi i grave lehona.
 • Në Drobesh të këtë sinjalizues dhe shenja të komunikacionit me shpejtësi të ngadaltë prej 40km në orë.
 • Rruga Viti-Kllokot, të ketë trotuar dhe ndriçim publik.
 • Të këtë fond të veçantë për gratë që vendosën në Qendrën Strehimore të Gjilanit, si pasoj e dhunës në familje.

Gjithashtu u parashtruan edhe disa kërkesa të tjera si dhe pyetje.
Propozim buxhetin Komunal 2024-2026 mund t’a gjeni në uebfaqen zyrtare të komunës në këtë vegëz: