UBT

Shpallje për regjistrimin e vijave urbano periferike në Komunën e Gjilanit

12:37, 7 Maj, 2024

Data e përfundimit: 2024-05-31

Organizata:

Komuna e Gjilanit

Tel: 0280 320 781

Info:

Qyteti: Gjilan

Adresa: Bulevardi i Pavarësisë p.n.

Afati edhe: 5 ditë.

Kategoria: Njoftim

Komuna e Gjilanit shpall vijat e lira të transportit urbano-periferik në territorin e Gjilanit, për periudhën 2024-2027.

Kompanitë për të ushtruar veprimtarinë e transportit publik të udhëtarëve me autobus/minibus duhet plotësuar kushte. Për të shikuar vijat, kushtet dhe informatat për aplikim kliko në link.

Kërkesa/Aplikacioni me dokumentacionin përcjellës mund të tërhiqet në Q.SH.Q, kati i parë, te Soliteri, ose në DSHIB, i cili dokumentacion pas kompletimit dorëzohet gjithashtu në Q.SH.Q, në pliko të mbyllur në këtë adresë.

Komuna e Gjilanit – Drejtoria për Shërbime Publike, Infrastrukturë, dhe Banim Gjilan, rruga Ibrahim Rugova, p.n. Gjilan.

Afati për paraqitje të kërkesave është i hapur deri më 31 maj 2024, në ora 13:00, kur edhe do të bëhet hapja e aplikacioneve ora 13:15 nga ana e komisionit.

Së fundmi:

THIRRJE PUBLIKE PËR GRANTE 2024

Afati për aplikim edhe: 25 ditë.

Konkurs pune – Shofer të kategorisë CE

Kontrollo në postim detajet rreth afatit.