RCCOLA

Konkurs pёr Vendosje tё Bizneseve nё Parkun Industrial nё Budrikё

09:24, 20 Prill, 2024

Organizata:

Komuna e Vitisё

Tel: 0280/381-647
Kontrollo në artikull

Info:

Qyteti: Viti

Adresa: Rr. 28 Nëntori 61000 Viti

Kategoria: Konkurs

Konkurs pёr Vendosje tё Bizneseve nё Parkun Industrial nё Budrikё, Viti – Faza e parё.

Parku industrial, ndodhet nё magjistalen Viti – Gjilan, nё fshatin Budrik tё Komunёs sё Vitisё.

Tё dhënat: Zona Kadastrale Budrikё e Epёrme, Viti, ngastra kadastrale: P-70101012-00641-1, me sipёrfaqe prej 155000m2, tokё bujqёsore nё vendin e quajtuar “Batanica”.

Formulari pёr aplikim mund tё merret nё zyrën pёr buxhet dhe financa, çdo ditё pune nga ora 8:00 deri nё orёn 16:00, ose nё formën elektronike nё ueb faqen e Komunёs sё Vitisё.

Afati pёr aplikim: Konkursi do tё jetё i hapur 30 ditё nga dita e publikimit nё faqen e zyrtare tё komunës sё vitisё.

Pёr mё shumё informata, kliko linkun.

Së fundmi: