Gjykata i cakton një muaj paraburgim Luan Mustafës dhe Halil Bashës

Gjilan – Dje (01.05.2023), gjyqtari i procedurës paraprake ka mbajtur seancën dëgjimore ndaj dy pandehurve Halil Basha dhe Luan Mustafa të cilët dyshohet se kanë kryer veprën penale në bashkëkryerje “marrja e ryshfetit”, nga neni 421 paragrafi 2 lidhur me par.1 e lidhur me nenin 31 të Kodit Penal të Republikës së Kosovës (KPRK).

Gjykata ka aprovuar kërkesën e Prokurorisë, duke i caktuar masën e paraburgimit në kohëzgjatje prej 1 (një) muaji të pandehurve, i cili do të llogaritet prej ditës se ndalimit me 29.04.2023 e gjerë me datë 28.05.2023, konform dispozitave të nenit 184 paragrafi 1 nënparagrafët 1.1 dhe 1.2 pika 1.2.2 dhe 1.2.3 të Kodit të Procedurës Penale (KPP).

Kundër këtij aktvendimi mund të paraqitet ankesë në Gjykatën e Apelit në Prishtinë, në afat prej 24 orëve, pas pranimit të aktvendimit. Ankesa e paraqitur nuk e ndal ekzekutimin e këtij aktvendimi ka thënë zëdhënësi Sabit Shkodra./rajonipress/

Shpërndaje.
© RAJONIPRESS