Edhe në Ranillug prezantohet plani i buxhetit për vitin fiskal 2017

Ranillug – Procesi i planifikimit të buxhetit për vitin 2017 ka filluar në maj 2016, nga momenti i marrjes së qarkores së buxhetit 2017/01 (24/05/2016). Ky dokument është i një rëndësie të veçantë strategjike për zhvillimin e komunës, i cili do të përfaqësojë vendimin e Kuvendit Komunal kur bëhet fjalë për shpenzimet dhe të hyrat për periudhën 2017, si dhe shpërndarja e mjeteve midis kategorive kryesore ekonomike në zbatimin e strategjisë së zhvillimit afatmesëm ka thënë Xhavit Krasniqi drejtor për buxhet dhe financa.

Plani i organizimit dhe shpenzimin e fondeve për vitin e ardhshëm, qytetarëve ju prezantuan në dëgjimin publik të mbajtura në Shtëpinë e Kulturës në Ranillug.
Dëgjimi, dhe pastaj debati publik, i cili mblodhi së bashku një numër të konsiderueshëm të qytetarëve, e hapi Kryesuesi i Kuvendit të komunës së Ranillugut Sasha Aleksiq.

Publikut pas fjalës hyrëse të Aleksiqit ju drejtua kryetari i komunës së Ranillugut Gradimir Mikic.

Ai ka theksuar rëndësinë e këtyre dhe ngjarjeve të tjera, bëri thirrje të gjithë qytetarëve që të përfshihen në procesin e planifikimit të buxhetit “Kjo është një mundësi për të shprehur publikisht të gjitha propozimet tuaja dhe projektet prioritare që do të përfshihen në listën e investimeve kapitale për të ardhmen. Sugjerimet tuaja janë shumë të rëndësishme në këtë proces, me këtë edhe më e lehtë për ne është planifikimi i buxhetit “, ka thënë Mikiq.

Në prezantimin e tij Mikiq paraqiti aktivitetet e komunës në aspektin e zhvillimit ekonomik, dhe shpirtërore. U theksua një fermë e pulave në Ropotovë të Madhe, siç theksoi Mikic, dhe presin diskutimet përfundimtare me investitorët.

Ai gjithashtu deklaroi se kontesti me Agjencinë për Privatizim rreth tokës në të cilën duhet ndërtuar një kishë në Páncellë zgjidhur dhe për të arritur një marrëveshje me agjencinë e pyjeve pronare e së cilës tokë është.

Plani i buxhetit për vitin fiskal 2017 u prezantua nga Drejtori i Departamentit të Buxhetit dhe Financave Xhavit Krasniqi. Ai tha se përmes prezantimit tregoi se si mjetet e komunës, të cilat jepen nga Qeveria, e disa nga burimet e veta, të caktuara për të ardhmen dhe se si do të shpenzohen ato.

Të pranishmit kishin mundësi në pjesën e parë në të cilën u prezantua buxheti të parashtrojnë pyetje në lidhje me të njëjtin në formë të shkruar, ndërsa në pjesën e dytë, apo në debatin publik ishte një mundësi për të dhënë propozime për t’u përfshirë në listën e investimeve kapitale për vitin e ardhshëm./rajonipress/

Propozimet e qytetarëve në debat:
1. Rregullimi i përroit në Ranillug.
2. Ndërtimi i trotuarit në mes Ranillugut dhe Kormijanit.
3. Ndërtimi i rrugës – Kormijan i Eperm – Rruga kryesore.
4. Asfaltim rrugët anësore në Kormijan të Epërme.
5. Asfaltim rrugëve dytësore në Kormijan të Ulët.
6. Rregullimi dhe pastrimi i përroit në Ropotovë të Madhe.
7. Zgjerimi i rrugëve fushore në Ropotovë të Madhe.
8. Ndërtimi i kabinetit në shkollën fillore “Trajko Peric” në Ropotovë të Madhe.
9. Ndërtimi i një palestre në shkollën fillore “Trajko Periq” në Ropotovë të Madhe.
10. Renovimi i dekorimin e brendshëm të kishës dhe varrezave në Ropotovë e Madhe (zgjerimi i rrethojave).
11. Hapja e linjave të autobusëve.
12. Formimi i ligës të sportistëve të rinj.
13. Rregullimi i hapësirës përreth monumentit në Ranillug.
14. Ndërtimi i hyrjes tjetër për tregun në Ranillug.
15. Rregullimi i të gjitha përrojeve në komunë.
16. Ndërtimi i shtigjeve për këmbësorë në drejtim të shkollës në Ranillug.
17. Ndërtimi (hapja) e rrugës e re nga kontrollimi teknik deri te pylli i pishave në Ranillug.
18. Zgjerimi i stadiumit në Ranillugut dhe ndërtimi i tribinave dhe zhveshtores.
19. Ndërtimi i një qendër të mjekësisë familjare në Ranillug.
20. Ndërtimi i sallës sportive në Ranillug.
21. Ndërtimi i një këndi lojërash për fëmijë në Ranillug.
22. Ndërtimi i Trim stazës në pyllin me pisha në Ranillug.
23. Sigurimi i autobusëve për transportin e fëmijëve.
24. Ndërtimi i puseve për furnizim me ujë në Ranillug.
25 Rregullimi i përroit dhe asfaltimi i rrugës pranë përroit në Gllogoc.
26. Përfundimi i ndërtesës së kishës dhe varrezat e fshatit në Drenoc.
27 Zgjerimi i rrugës Drenovce i P.- Dubovët.
28. Ndërtimi i tualeteve në shkollën në Drenovc të Ulët.
29. Ndërtimi i ujësjellësit qendrore dhe kanalizimit në Drenovc Ulët.
30 Asfaltimi i rrugës për kishën në Drenoc të Ulët.
31. Mbushja e rrugës për në varrezat në Pancellë.
32. Zgjerimi i rrugëve fushore në Tomance dhe Pancellë
33. Asfaltimi dhe rregullimi i rrugëve në Domorovc.
34. Ndërtimi i pagëzimores në Domorovc.
35. Rregullimi dhe renovimi i shkollës dhe oborrit në Domorovc.
36. Rregullimi i kanalizimit në Domorovc.
37. Blerja e mjeteve të transportit për shoqatat kulturore dhe shoqatat sportive.
38. Përmirësimi i rrugës nga shkolla në Rajanovc deri te shkolla në Bozhevc.

Shpërndaje.
© RAJONIPRESS