ARKATANA

Dubova : Në vitin 2013 shërbime më të shpejta dhe më cilësore

/ 3 minuta lexim
Fundamenti

Gjilan – Gjatë vitit 2012 administrata komunale e Gjilanit, bazuar në statistikat e Qendrës për shërbime të qytetarëve (QSHQ) ka treguar efikasitet të lartë në kthimin e përgjigjeve në kërkesat e qytetarëve, bizneseve dhe subjekteve tjera thotë drejtori i saj Arben Dubova.

Sipas Dubovës nga gjithsej 141.646 kërkesa të pranuara deri me 31.12.2012 përgjigje kanë marrë 140.610 e që shprehur në % do të thotë se 99.27% të kërkesave janë shqyrtuar. Nga ky numër prin Drejtoria e administratës së përgjithshme – Shërbimi i gjendjes civile me numrin më të madh të kërkesave, pastaj drejtoria për Gjeodezi, kadastre dhe pronë, drejtoria e Urbanizmit dhe mbrojtje të mjedisit, etj.

Dubova tha se kërkesa për qasje në dokumente zyrtare ka pasur gjithsej 86 sosh dhe të gjitha janë proceduar brenda afatit ligjor. “Komuna e Gjilanit mbetet lider me numrin më të madh të kërkesave për qasje në dokumentet zyrtare (vlerësim i zyrës së kryeministrit).

Të gjitha këto kërkesa, përveç atyre të gjendjes civile, në momentin e pranimit nga pala janë skanuar dhe në këtë mënyrë ne si komunë po kontribuojmë mjaft mirë edhe në zbatimin e strategjisë së qeverisë së Kosovës për qeverisje elektronike në Kosovë, çka do të thotë se çdo dokument i cili hyn dhe del nga komuna përveç arkivimit në kopje fizike, ruhet edhe në kopje elektronike si dokument i skanuar” sqaroj Dubova.

Uji Dea

Ky efikasitet i cili konsiderojmë se është në nivel tejet të kënaqshëm është arritur në rend të parë falë angazhimit serioz dhe me përkushtim maksimal të zyrtarëve komunal e në veçanti atyre të Qendrës për shërbim të qytetarëve si dhe falë aplikimit të të arriturave teknologjike posaçërisht të teknologjisë informative, me çka gjithashtu komuna e Gjilanit prin bindshëm në këtë proces krahasuar me komunat tjera të Kosovës (vlerësim i MAPL-së).

“Gjatë vitit 2012 qytetarët janë furnizuar me gjithsej 871 informata verbale dhe me shkrim nga tavolina informative (projekt i bashkë financuar nga USAID-DEMI dhe komuna e Gjilanit) me çka kemi dëshmuar edhe para donatorëve se projektet tona të përbashkëta po japin rezultate tejet të kënaqshme duke i shërbyer ekskluzivisht qytetarët me shërbime efikase dhe cilësore” tha Dubova.

Ai tha se Drejtoria e administratës së përgjithshme i siguron të gjithë qytetarët se edhe në vitin 2013 përkushtimi ynë do të vazhdojë të ngritët duke synuar gjithnjë objektivin final i përcaktuar me dokumentet strategjike të qeverisë së Kosovës dhe organizmave tjerë regjional e ndërkombëtar e që në fakt është shërbime të shpejta, cilësore dhe sa më afër qytetarit, duke e zhvendosur kështu vendin e ofrimit të shërbimeve nga hapësirat e organeve komunale drejt vendbanimit të qytetarit, respektivisht decentralizim i mëtejmë i ofrimit të shërbimeve për ta.

“Kjo do të arrihet falë mundësive që sot i ofron teknologjia informative si dhe përcaktimit tonë politik dhe strategjik për integrime në institucionet relevante regjionale siç është BE, e këto përcaktime mund të arrihen vetëm nëse ndërtojmë komuna të fuqishme dhe efektive të cilat pastaj do të jenë në gjendje të ofrojnë gjithashtu shërbime efektive dhe cilësore” shtoj Dubova./rajonipress/