UBT

Bashkimi Evropian synon planifikim dhe menaxhim më të mirë komunal

/ 2 minuta lexim

Gjilan – Kryetari i komunës së Kamenicës Shaip Surdulli, ka pritur përfaqësuesit e Bashkimit Evropian zyra në Kosovë. Qëllimi i këtij takimi kishte të bënte me prezantimin e planit për komunën e Kamenicës.

Ky projekt në vete përfshinë Bashkëpunimin Evropian për komuna më të fuqishme, “ projekt binjakëzimi” nën ombrellën e EU-së, sipas strategjisë së zgjerimit të Evropës Jug-Lindore, etj.

Këshilltari Rezident për Binjakëzim Alan Packer thotë se qëllimi i këtij projekti është avancimi më i qëndrueshëm në ofrimin e shërbimeve nga komuna, përmes planifikimit dhe menaxhimit më të mirë komunal.

Përfaqësuesi i zyrës së Bashkimit Evropian në Kosovë, Graham Cutts, ka treguar se çka është plani i integruar. “ Në planin strategjik tre vjeçar paraqiten prioritetet e Kryetarit dhe të komunës. Në dokument përfshihen vizioni, vlerat, prioritetet, përmbushja e prioriteteve, resurset e nevojshme dhe investimet e bëra, dhe si të sigurohemi për shërbimet e ofruara, ndërsa tek audienca përfshihen qytetarët, Kryetari dhe Kuvendi, Qeveria e Planet dhe Donatorët e Investitorët “ tha Cutts.

Fidanishtja

Ai ndër të tjera tha se në vizion do të jetë arritja e një ekonomie lokale dhe infrastrukturë publike të shkëlqyeshme, zhvillimi i diversitetit dhe prodhimit bujqësor dhe mbrojtja e mjedisit, krijimi i komuniteteve të fuqishme aktive.

Kryetari i komunës së Kamenicës Shaip Surdulli, ka falënderuar përfaqësuesit e Bashkimit Evropian për vizitën e bërë si dhe për prezantimin e këtij plani.

Surdulli ka porositur drejtorët që të dërgohet plani zhvillimor komunal, plani për ambientin, korniza afatmesme buxhetore etj.

Ky projekt ka të bëjë me planifikimin e komunave për ofrimin e shërbimeve më të avancuara, i cili financohet nga BE, menaxhuar nga zyra e Bashkimit Evropian në Kosovë./rajonipress/