Fundamenti

Avokati i popullit i shqetësuar me gjendjen në deponinë e mbeturinave në Gjilan

/ 2 minuta lexim
Uji Dea

Prishtinë – Avokati i Popullit, Sami Kurteshi, shpreh shqetësimin me gjendjen e krijuar në deponinë e mbeturinave në periferi të Gjilanit.

Përkundër shqetësimit dhe reagimit të qytetarëve dhe të AP-së dhe përkundër daljes në vend të ngjarjes të përfaqësuesve të IAP-së, të cilët inicuan edhe daljen e inspektorëve të Inspektoriatit Mjedisor, të Ministrisë së Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor dhe analizës së situatës së krijuar, gjendja atje sa vjen e përkeqësohet.

Në terren është vërejtur keqadministrim i mbeturinave përbrenda deponisë, djegie e mbeturinave dhe për pasojë ndotje e ajrit, ndotje në vazhdimësi e ujit dhe tokës nga shpërndarja e pakontrolluar e mbeturinave, që tashmë zë hapësirë rreth 500 metra jashtë rrethojës së deponisë, në pronë publike dhe private, e për më keq duke bllokuar rrugën nëpër të cilën barten mbeturinat për në deponi.

Situata vlerësohet me rrezik permanent për jetën dhe shëndetin e njerëzvë që jetojnë përreth kësaj deponie, veçmas tani kur temperaturat janë të larta.

Uji Dea

Përveç derdhjes së mbeturinave jashtë deponisë, shqetësimin e IAP-së lidhur me gjendjen në këtë deponi, e shton fakti se në mbeturinat që hidhen aty, punojnë fëmijë të mitur që mbledhin hedhurina të caktuara, duke u vënë në këtë mënyrë para rrezikut të drejtpërdrejtë për sëmundje të ndryshme, e së këndejmi edhe për jetën e tyre.

Avokati i Popullit, fton të gjithë faktorët relevant, organet kompetente të nivelit qendror dhe lokal, si dhe Qeverinë e Republikës së Kosovës, të ndërmarrin masa të menjëhershme për të administruar si duhet derdhjen e pakontrolluar të mbeturinave dhe sanimin e dëmeve

Avokati i Popullit fton Prokurorinë dhe Gjykatën për marrjen në përgjegjësi ligjore të të gjithë individëve dhe institucioneve përgjegjëse.