Eko Higjiena

Asociacioni i Komunave thotë se Draft-ligji për pagat në sektorin publik është degradues për kryetarët e komunave

/ 3 minuta lexim
RCCOLA

Bordi i Asociacionit të Komunave të Kosovës thotë se Draft-ligji për pagat në sektorin publik është duke atakuar lidershipin në nivel lokal, sidomos kryetarët e Komunave.

Sipas tyre, ky draft po del kundër përgjegjësive që ka një kryetar komune, në raport me një pozitë qeveritare me pagët ë ngjashme.

“Kryetari i Komunës sipas Ligjit për Vetëqeverisje Lokale, përgjegjësitë i ka tejet të mëdha, përveç që zgjidhet drejtpërdrejt nga qytetarët, kryetari i komunës ndër të tjera përfaqëson komunën dhe ka përgjegjësi direkte ndaj qytetarëve të saj; udhëheq ekzekutivin e komunës dhe administratën e saj dhe mbikëqyr administrimin financiar të komunës; ushtron të gjitha kompetencat, të cilat nuk i jepen në mënyrë eksplicite kuvendit të komunës apo komiteteve të tij” deklaron Asociacioni.

Kjo është komunikata e plotë e tyre:

Bordi i Asociacionit të Komunave të Kosovës vlerëson se Draft-ligji për pagat në sektorin publik edhe njëherë atakon lidershipin në nivelin lokal, me theks, Kryetarët e Komunave sepse në një formë del kundër përgjegjësive që ka një kryetar komune në raport me një pozitë qeveritare me pagë të ngjashme, (psh.një zëvendësministër). Në asnjë mënyrë postulati i reklamuar nga Qeveria që për punë të njejtë të jetë paga e njejtë nuk vlen në këtë rast dhe jo vetëm.

Uji Dea

Përjashtim Kryetarin e Kryeqytetit, paga e Kryetarëve të Komunave të Kosovës është nënçmuese edhe për mënyrën e zgjedhjes edhe për përgjegjësitë që ka Kryetari i Komunës.

Kryetari i Komunës sipas Ligjit për Vetëqeverisje Lokale, përgjegjësitë i ka tejet të mëdha, përveç që zgjidhet drejtpërdrejt nga qytetarët, kryetari i komunës ndër të tjera përfaqëson komunën dhe ka përgjegjësi direkte ndaj qytetarëve të saj; udhëheq ekzekutivin e komunës dhe administratën e saj dhe mbikëqyr administrimin financiar të komunës; ushtron të gjitha kompetencat, të cilat nuk i jepen në mënyrë eksplicite kuvendit të komunës apo komiteteve të tij.

Ndërsa, në anën tjetër, një zëvendësministër ndihmon ministrin dhe është pjesë e hierarkisë administrative, zëvendëson ministrin në rastet e mungesës së tij të përkohshme apo për përgjegjësitë e deleguara shprehimisht nga ministri. Poashtu, me këtë projekt-ligj shihe qartë që emërimi politik i një zëvendësministri bëhet më i rëndësishëm dhe më i çmuar se një kryetar komune i zgjedhur me zgjedhje të drejtpërdrejta nga qytetarët.

Pra, si të tilla, këto përgjegjësi nuk reflektojnë nivelin e pozicionimit të një kryetari komune në Draft-ligjin e pagave.

AKK do të angazhohet më gjithë kapacitetin e vet që këto ndryshime të reflektohen në projekt ligjin për paga në sektorin publik në takimet me komisionet parlamentare.